Quyết định 2370/QĐ-BNN-PC 2022 VB còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý NN tính đến hết ngày 31/5/2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2370/QĐ-BNN-PC

Quyết định 2370/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2370/QĐ-BNN-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành:27/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 398 VBQPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT

Ngày 27/6/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2370/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022.

Cụ thể, công bố Danh mục 398 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022 như sau: Luật Trồng trọt; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Thủy sản; Luật Thủy lợi; Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018 về nông nghiệp hữu cơ,…

Ngoài ra, một số VBQPPL được công bố tại Danh mục như sau: Thông tư 40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009 ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”; Thông tư 21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/06/2012 ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam; Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật,…

Danh mục VBQPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2370/QĐ-BNN-PC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________

Số: 2370/QĐ-BNN-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 398 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022 (Danh mục văn bản kèm theo).

Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

 
 
 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC1 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-BNN-PC ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1

Luật

31/2018/QH142

ngày 19/11/2018

Luật Trồng trọt

01/01/2020

 

2

Nghị định

88/2010/NĐ-CP

ngày 16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

1/10/2010

 

3

Nghị định

98/2011/NĐ-CP3

ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

Hết hiệu lực một phần

4

Nghị định

35/2015/NĐ-CP

ngày 13/4/2015

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

Hết hiệu lực một phần

5

Nghị định

31/2016/NĐ-CP4

ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

25/6/2016

 

6

Nghị định

66/2016/NĐ-CP5

ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

7

Nghị định

02/2017/NĐ-CP6

ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

8

Nghị định

65/2017/NĐ-CP

ngày 19/5/2017

Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

05/7/2019

 

9

Nghị định

109/2018/NĐ-CP7

ngày 29/8/2018

Nông nghiệp hữu cơ

15/10/2018

 

10

Nghị định

123/2018/NĐ-CP8

ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

11

Nghị định

62/2019/NĐ-CP

ngày 11/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/9/2019

Hết hiệu lực một phần

12

Nghị định

94/2019/NĐ-CP

ngày 13/12/2019

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

01/2/2020

 

13

Nghị định

04/2020/NĐ-CP9

ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

18/02/2020

 

14

Nghị định

103/2020/NĐ-CP

ngày 04/09/2020

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

04/09/2020

 

15

Nghị định

11/2022/NĐ-CP ngày

15/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len.

15/01/2022

 

16

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg10

ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

17

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT11 ngày

16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

18

Thông tư liên tịch

22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016

Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu

01/12/2016

 

19

Thông tư

21/2009/TT-BNNPTNT

ngày 24/04/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

8/6/2009

 

20

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT

ngày 09/07/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

9/7/2009

 

21

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT

ngày 10/07/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1

24/08/2009

Hết hiệu lực một phần

22

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT

ngày 25/09/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

9/11/2009

 

23

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT

ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam

1/1/2010

 

24

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT

ngày 29/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

12/2/2010

 

25

Thông tư

11/2010/TT-BNNPTNT

ngày 10/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

24/4/2010

 

26

Thông tư

22/2010/TT-BNNPTNT

ngày 6/4/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

21/5/2010

 

27

Thông tư

30/2010/TT-BNNPTNT

ngày 11/05/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

25/6/2010

 

28

Thông tư

34/2010/TT-BNNPTNT

ngày 23/6/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

06/8/2010

 

29

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT

ngày 24/08/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

08/10/2010

Hết hiệu lực một phần

30

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT

ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

31

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT

ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần

32

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT

ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

33

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT

ngày 20/04/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

4/6/2011

 

34

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT

ngày 02/06/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

17/7/2011

 

35

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT

ngày 24/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

24/12/2011

 

36

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT

ngày 05/07/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

05/01/2012

 

37

Thông tư

51/2011/TT-BNNPTNT

ngày 27/07/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

10/09/2011

 

38

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT

ngày 04/10/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

18/11/2011

 

39

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT

ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

17/04/2012

 

40

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT

ngày 15/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

31/03/2012

 

41

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT

ngày 01/03/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

15/04/2012

 

42

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT

ngày 18/04/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

02/06/2012

 

43

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT

ngày 05/06/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

20/07/2012

 

44

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT

ngày 19/06/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

19/12/2012

 

45

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT

ngày 11/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

26/10/2012

 

46

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT12

ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

47

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT

ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

08/03/2013

 

48

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT13

ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/07/2013

 

49

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT

ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

13/04/2013

Hết hiệu lực một phần

50

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT

ngày 17/04/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

1/6/2013

Hết hiệu lực một phần

51

Thông tư

33/2013/TT-BNNPTNT

ngày 21/06/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng

21/12/2013

 

52

Thông tư

49/2013/TT-BNNPTNT

ngày 19/11/2013

Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1/2/2014

 

53

Thông tư

05/2014/TT-BNNPTNT

ngày 10/2/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

10/8/2014

 

54

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT14

ngày 5/9/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2014

 

55

Thông tư

47/2014/TT-BNNPTNT

ngày 11/12/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc

11/6/2015

 

56

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT15

ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

57

Thông tư

01/2015/TT-BNNPTNT

ngày 22/1/2015

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

9/3/2015

 

58

Thông tư

28/2015/TT-BNNPTNT

ngày 14/8/2015

Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

29/9/2015

 

59

Thông tư

46/2015/TT-BNNPTNT

ngày 15/12/2015

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

28/1/2016

Hết hiệu lực một phần

60

Thông tư

28/2016/TT-BNNPTNT

ngày 27/7/2016

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

10/9/2016

 

61

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT16

ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

62

Thông tư

06/2018/TT-BNNPTNT

ngày 21/6/2018

Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

06/8/2018

 

63

Thông tư

01/2019/TT-BNNPTNT

ngày 18/01/2019

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

05/03/2019

 

64

Thông tư

16/2019/TT-BNNPTNT17

ngày 01/11/2019

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

18/12/2019

 

65

Thông tư

17/2019/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2019

Ban hành Danh mục loài cây trồng chính

01/01/2020

 

66

Thông tư

18/2019/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2019

Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

01/01/2020

 

67

Thông tư

19/2019/TT-BNNPTNT

ngày 15/11 /2019

Ban hành Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng

01/01/2020

 

68

Thông tư

26/2019/TT-BNNPTNT

ngày 27/12/2019

Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

10/2/2020

 

69

Thông tư

03/2021/TT-BNNPTNT

Ngày 22/6/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT- BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

22/6/2021

 

70

Thông tư

11/2021/TT-BNNPTNT18 ngày 20/9/2021

Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/11/2021

 

71

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN

ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

19/1/2005

Hết hiệu lực một phần

72

Quyết định

40/2005/QĐ-BNN

ngày 22/5/2006

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

14/6/2006

 

73

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN

ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn

15/1/2006

 

74

Quyết định

103/2006/QĐ-BNN

ngày 14/11/2006

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

13/12/2006

 

75

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN

ngày 29/05/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

8/7/2007

 

76

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN

ngày 02/04/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

24/4/2008

 

77

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN

ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

16/11/2008

 

78

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN

ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

29/1/2009

 

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT, PHÂN BÓN

1. Lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

79

Luật

41/2013/QH13

ngày 25/11/2013

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

80

Nghị định

116/2014/NĐ-CP

ngày 04/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

18/01/2015

 

81

Nghị định

31/2016/NĐ-CP19

ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

25/6/2016

 

82

Nghị định

66/2016/NĐ-CP20

ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

83

Nghị định

02/2017/NĐ-CP21

ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

84

Nghị định

123/2018/NĐ-CP22

ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

85

Nghị định

04/2020/NĐ-CP23

ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

18/02/2020

 

86

Nghị định

07/2022/NĐ-CP24

ngày 10/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

 

87

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

17/2020/QĐ-TTg25

ngày 29/5/2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/7/2020

 

88

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016

Về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

30/6/2016

 

89

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT

ngày 28/8/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

24/02/2010

 

90

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT

ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

27/10/2010

 

91

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTN

ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

10/06/2011

 

92

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT

ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

16/06/2013

 

93

Thông tư

32/2013/TT-BNNTNNT

ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

29/08/2013

 

94

Thông tư

16/2014/TT-BNNPTNT

ngày 05/6/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

5/11/2014

 

95

Thông tư

30/2014/TT-BNNPTNT

ngày 05/9/2014

Về ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

96

Thông tư

33/2014/TT-BNNPTNT

ngày 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

97

Thông tư

35/2014/TT-BNNPTNT

ngày 31/10/2014

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2015

 

98

Thông tư

36/2014/TT-BNNPTNT

ngày 31/10/2014

Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

99

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT

ngày 12/02/2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

30/03/2015

 

100

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT

ngày 08/6/2015

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/8/2015

Hết hiệu lực một phần

101

Thông tư

30/2015/TT-BNNPTNT

ngày 08/9/2015

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

23/10/2015

 

102

Thông tư

35/2015/TT-BNNPTNT

ngày 14/10/2015

Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

30/11/2015

 

103

Thông tư

12/2018/TT-BNNPTNT

ngày 05/10/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

02/04/2019

 

104

Thông tư

34/2018/TT-BNNPTNT

ngày 16/11/2018

Sửa đổi Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT

01/01/2019

 

105

Thông tư

44/2018/TT-BNNPTNT

ngày 28/12/2018

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

22/02/2019

 

106

Thông tư

15/2020/TT-BNNPTNT

ngày 25/12/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

25/6/2021

 

107

Thông tư

11/2021/TT-BNNPTNT26

ngày 20/9/2021

Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/11/2021

 

108

Thông tư

15/2021/TT-BNNPTNT

ngày 06/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21/01/2022

 

109

Thông tư

19/2021/TT-BNNPTNT

ngày 28/12/2021

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

11/02/2022

 

110

Thông tư

20/2021/TT-BNNPTNT

ngày 28/12/2021

Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

11/02/2022

 

2. Lĩnh vực phân bón

111

Luật

31/2018/QH1427

ngày 19/11/2018

Luật Trồng trọt

01/01/2020

 

112

Nghị định

84/2019/NĐ-CP

ngày 14/11/2019

Về quản lý phân bón

01/01/2020

 

113

Nghị định

55/2018/NĐ-CP

ngày 16/4/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

 

114

Thông tư

09/2019/TT-BNNPTNT

ngày 27/8/2019

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón

01/01/2020

 

III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

115

Luật

32/2018/QH14

ngày 19/11/2018

Luật Chăn nuôi

01/01/2020

 

116

Nghị định

02/2017/NĐ-CP28

ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

117

Nghị định

13/2020/NĐ-CP

ngày 21/01/2020

Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

 

118

Nghị định

14/2021/NĐ-CP

ngày 01/03/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

20/04/2021

Hết hiệu lực một phần

119

Nghị định

07/2022/NĐ-CP

ngày 10/01/202229

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

 

120

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg30

ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

121

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT31 ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

122

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT

ngày 15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

 

123

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT

ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

124

Thông tư

43/2011/TT-BNNPTNT

ngày 07/6/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi.

07/12/2011

 

125

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT

ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

25/4/2012

 

126

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT

ngày 15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

16/02/2013

 

127

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT32

ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

128

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT33

ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

129

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT34

ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

130

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT

ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

22/12/2012

Hết hiệu lực một phần

131

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT

ngày 12/06/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

12/12/2013

 

132

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT35

ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

133

Thông tư

01/2016/TT-BNNPTNT

ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT- BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

15/02/2016

 

134

Thông tư

27/2016/TT-BNNPTNT

ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

26/01/2017

 

135

Thông tư

16/2017/TT-BNNPTNT

ngày 24/8/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn

24/2/2018

 

136

Thông tư

20/2019/TT-BNNPTNT

ngày 22/11/2019

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sơ dữ liệu quốc gia về chăn nuôi

07/01/2020

 

137

Thông tư

21/2019/TT-BNNPTNT

ngày 28/11/2019

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

14/01/2020

 

138

Thông tư

22/2019/TT-BNNPTNT

ngày 30/11/2019

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

15/01/2020

 

139

Thông tư

23/2019/TT-BNNPTNT

ngày 30/11/2019

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi

15/01/2020

 

140

Thông tư

04/2020/TT-BNNPTNT36

ngày 09/3/2020

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

01/7/2020

 

141

Thông tư

12/2020/TT-BNNPTNT37

ngày 09/11/ 2020

Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT

25/12/2020

 

142

Thông tư

08/2020/TT-BNNPTNT38

ngày 30/6/2020

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT- BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

01/7/2020

 

143

Thông tư

05/2021/TT-BNNPTNT39

Ngày 30/6/2021

Ban hành sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

01/7/2021

 

144

Thông tư

11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/202140

Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/11/2021

 

145

Thông tư

16/2021/TT-BNNPTNT41

ngày 20/12/2021

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/02/2022

 

146

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN

ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-BNN ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm”

09/01/2008

 

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

147

Luật

79/2015/QH13

ngày 19/6/2015

Luật thú y

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

148

Nghị định

35/2016/NĐ-CP

ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

149

Nghị định

66/2016/NĐ-CP42

ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

150

Nghị định

02/2017/NĐ-CP43

ngày 09/01/2017

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

151

Nghị định

90/2017/NĐ-CP

ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

Hết hiệu lực một phần

152

Nghị định

123/2018/NĐ-CP44

ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

153

Nghị định

04/2020/NĐ-CP45

ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

18/02/2020

 

154

Nghị định

07/2022/NĐ-CP46

ngày 10/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

 

155

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

16/2016/QĐ-TTg

ngày 29/4/2016

Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

01/7/2016

 

156

Quyết định của

Thủ tướng Chính phủ

17/2020/QĐ-TTg47

ngày 29/5/2020

Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15/7/2020

 

157

Thông tư

27/2009/TT-BNNPTNT

ngày 28/5/2009

Ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước lào và Cămpuchia vào Việt Nam

13/7/2009

Hết hiệu lực một phần

158

Thông tư

66/2009/TT-BNNPTNT

ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng

13/3/2010

 

159

Thông tư

31/2010/TT-BNNPTNT

ngày 24/5/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

Sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành

 

160

Thông tư

71/2011/TT-BNNPTNT

ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

Sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành

 

161

Thông tư

30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03/7/2012

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện vệ sinh thú y

Sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành

 

162

Thông tư

53/2014/TT-BNNPTNT

ngày 30/12/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT- BNNPTNT Ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/12/2015

 

163

Thông tư

08/2015/TT-BNNPTNT

ngày 02/3/2015

Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu

02/03/2015

 

164

Thông tư

04/2016/TT-BNNPTNT

ngày 10/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

165

Thông tư

07/2016/TT-BNNPTNT

ngày 31/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

15/7/2016

Hết hiệu lực một phần

166

Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT

ngày 01/6/2016

Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

16/7/2016

 

167

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT

ngày 01/6/2016

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

16/7/2016

 

168

Thông tư

11/2016/TT-BNNPTNT

ngày 01/6/2016

Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

18/7/2016

 

169

Thông tư

12/2016/TT-BNNPTNT

ngày 02/6/2016

Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp

19/7/2016

 

170

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT

ngày 02/6/2016

Quy định về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

Hết hiệu lực một phần

171

Thông tư

14/2016/TT-BNNPTNT

ngày 02/6/2016

Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

19/7/2016

Hết hiệu lực một phần

172

Thông tư

25/2016/TT-BNNPTNT

ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần

173

Thông tư

26/2016/TT-BNNPTNT

ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần

174

Thông tư

29/2016/TT-BNNPTNT

ngày 01/6/2016

Quy định về tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

19/9/2016

 

175

Thông tư

13/2017/TT-BNNPTNT

ngày 20/6/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

20/12/2017

 

176

Thông tư

10/2018/TT-BNNPTNT

ngày 14/8/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y

14/02/2019

 

177

Thông tư

18/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

14/02/2019

Hết hiệu lực một phần

178

Thông tư

35/2018/TT-BNNPTNT

ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/02/2019

 

179

Thông tư

36/2018/TT-BNNPTNT

ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

10/02/2019

Hết hiệu lực một phần

180

Thông tư

11/2019/TT-BNNPTNT

ngày 22/10/ 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

06/12/2019

 

181

Thông tư

24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

07/02/2020

 

182

Thông tư

12/2020/TT-BNNPTNT48 ngày 09/11/2020

Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT

25/12/2020

 

183

Thông tư

09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

27/9/2021

 

184

Thông tư

11/2021/TT-BNNPTNT49

ngày 20/9/2021

Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/11/2021

 

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

185

Luật

16/2017/QH14

ngày 15/11/2017

Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

 

186

Nghị định

98/2011/NĐ-CP50

ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

Hết hiệu lực một phần

187

Nghị định

118/2014/NĐ-CP51

ngày 17/12/2014

Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

 

188

Nghị định

75/2015/NĐ-CP

ngày 09/09/2015

Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

02/11/2015

 

189

Nghị định

119/2016/NĐ-CP

ngày 23/8/2016

về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biển đổi khí hậu

10/10/2016

 

190

Nghị định

168/2016/NĐ-CP

ngày 27/12/2016

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

15/02/2017

 

191

Nghị định

02/2017/NĐ-CP52

ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

192

Nghị định

156/2018/NĐ-CP

ngày 16/11/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

 

193

Nghị định

01/2019/NĐ-CP

ngày 01/01/2019

Về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

15/02/2019

 

194

Nghị định

06/2019/NĐ-CP

ngày 22/01/2019

Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/3/2019

Hết hiệu lực một phần

195

Nghị định

35/2019/NĐ-CP

ngày 25/4/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

10/6/2019

Hết hiệu lực một phần

196

Nghị định

83/2020/NĐ-CP

ngày 15/7/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

15/7/2020

 

197

Nghị định

102/2020/NĐ-CP

ngày 01/9/2020

Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

30/10/2020

 

198

Nghị định

27/2021/NĐ-CP

ngày 25/03/2021

Về quản lý giống cây lâm nghiệp

15/05/2021

 

199

Nghị định

84/2021/NĐ-CP

ngày 22/9/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

30/11/2021

 

200

Nghị định

07/2022/NĐ-CP53

ngày 10/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

 

201

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2002/QĐ-TTg

ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

08/10/2002

 

202

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg54 ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

203

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg55

ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/2/2012

 

204

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

07/2012/QĐ-TTg

ngày 8/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

30/03/2012

 

205

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24/2012/QĐ-TTg

ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

20/7/2012

 

206

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2013/QĐ-TTg

ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

15/03/2013

 

207

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

38/2016/QĐ-TTg

ngày 14/9/2016

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cầu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

01/11/2016

 

208

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

14/2022/QĐ-TTg

ngày 25/5/2022

Quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2

25/5/2022

 

209

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/05/2008

 

210

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT56 ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

211

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC57 ngày 22/4/2015

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

10/6/2015

Hết hiệu lực một phần

212

Thông tư liên tịch

14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA- VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

18/01/2021

 

213

Thông tư

102/TT-BNN-KL

ngày 02/10/2000

Hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

17/10/2000

 

214

Thông tư

14/2006/TT-BNN

ngày 07/03/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương

09/4/2006

 

215

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT58

ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

216

Thông tư

02/2015/TT-BNNPTNT59

ngày 27/1/2015

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

12/3/2015

 

217

Thông tư

08/2017/TT-BNNPTNT

ngày 29/3/2017

Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

16/5/2017

Hết hiệu lực một phần

218

Thông tư

21/2017/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

01/01/2018

 

219

Thông tư

27/2018/TT-BNNPTNT

ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

220

Thông tư

28/2018/TT-BNNPTNT

ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý rừng bền vững

01/01/2019

 

221

Thông tư

29/2018/TT-BNNPTNT

ngày 16/11/2018

Quy định về các biện pháp lâm sinh

01/01/2019

 

222

Thông tư

31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về phân định ranh giới rừng

01/01/2019

 

223

Thông tư

32/2018/TT-BNNPTNT

ngày 16/11/2018

Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

01/01/2019

 

224

Thông tư

33/2018/TT-BNNPTNT

ngày 16/11/2018

Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

01/01/2019

 

225

Thông tư

12/2019/TT-BNNPTNT

ngày 25/10/2019

Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp

01/01/2020

 

226

Thông tư

13/2019/TT-BNNPTNT

ngày 25/10/2019

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

01/01/2020

 

227

Thông tư

15/2019/TT-BNNPTNT

ngày 30/10/2019

Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

01/01/2020

 

228

Thông tư

25/2019/TT-BNNPTNT

ngày 27/12/2019

Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng

15/02/2020

 

229

Thông tư

29/2019/TT-BNNPTNT

ngày 31/12/2019

Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

20/02/2020

 

230

Thông tư

11/2021/TT-BNNPTNT60 ngày 20/9/2021

Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/11/2021

 

231

Thông tư

21/2021/TT-BNNPTNT

ngày 29/12/2021

Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

01/05/2022

 

232

Thông tư

22/2021/TT-BNNPTNT

ngày 29/12/2021

Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

12/02/2022

 

233

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN

ngày 06/07/2005

Về định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng

08/08/2005

 

234

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN

ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

01/07/2006

 

235

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN

ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã

31/10/2007

 

236

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN

ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

18/12/2008

 

237

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN

ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

29/12/2008

Hết hiệu lực một phần

VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN

238

Luật

18/2017/QH14

ngày 21/11/2017

Luật Thủy sản

01/01/2019

 

239

Nghị định

98/2011/NĐ-CP61

ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

11/12/2011

Hết hiệu lực một phần

240

Nghị định

67/2014/NĐ-CP

ngày 07/7/2014

về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2014

Hết hiệu lực một phần

241

Nghị định

89/2015/NĐ-CP

ngày 07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

Hết hiệu lực một phần

242

Nghị định

172/2016/NĐ-CP

ngày 27/12/2016

Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

15/02/2017

 

243

Nghị định

02/2017/NĐ-CP62

ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

244

Nghị định

17/2018/NĐ-CP

ngày 02/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/3/2018

 

245

Nghị định

26/2019/NĐ-CP

ngày 08/3/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

25/4/2019

Hết hiệu lực một phần

246

Nghị định

42/2019/NĐ-CP

ngày 16/5/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/7/2019

 

247

Nghị định

12/2020/NĐ-CP

ngày 20/01/2020

Về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

20/01/2020

 

248

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

29/2007/QĐ-TTg

ngày 28/2/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

25/3/2007

 

249

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg63 ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai trên biển

Sau 15 ngày, từ ngày đăng công báo

 

250

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

149/2008/QĐ-TTg

ngày 20/11/2008

Về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư

Sau 15 ngày, từ ngày đăng công báo

 

251

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg64

ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/2/2012

 

252

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

79/2014/QĐ-TTg

ngày 30/12/2014

Ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển

15/2/2015

 

253

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

02/2015/QĐ-TTg

ngày 07/01/2015

Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư

01/3/2015

 

254

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2018/QĐ-TTg

ngày 13/12/2018

Quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

30/01/2019

 

255

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT65 ngày

16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

256

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV66 ngày 20/10/2015

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản

05/12/2015

 

257

Thông tư

15/2011/TT-BNNPTNT

ngày 29/3/2011

Ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển"

14/4/2011

 

258

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT67

ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

259

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT68

ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

260

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT69

ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

261

Thông tư

22/2014/TT-BNNPTNT

ngày 29/7/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

01/02/2015

 

262

Thông tư

25/2014/TT-BNNPTNT

ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá

25/8/2014

 

263

Thông tư

27/2014/TT-BNNPTNT

ngày 25/8/2014

Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/8/2014

 

264

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT70

ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

265

Thông tư

16/2015/TT-BNNPTNT

ngày 10/4/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

10/10/2015

 

266

Thông tư

20/2015/TT-BNNPTNT

ngày 01/6/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá

01/12/2015

 

267

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT71

ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc trong động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

268

Thông tư

51/2015/TT-BNNPTNT

ngày 30/12/2015

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá

15/02/2016

 

269

Thông tư

12/2017/TT-BNNPTNT

ngày 07/6/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi

10/12/2017

 

270

Thông tư

19/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Thông tư hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

271

Thông tư

20/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và mầu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

272

Thông tư

21/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tầu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

273

Thông tư

22/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

274

Thông tư

23/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

275

Thông tư

24/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

276

Thông tư

25/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

277

Thông tư

26/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

01/01/2019

Hết hiệu lực một phần

278

Thông tư

07/2019/TT-BNNPTNT

ngày 07/8/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản

01/01/2020

 

279

Thông tư

08/2019/TT-BNNPTNT

ngày 09/8/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

01/01/2020

 

280

Thông tư

28/2019/TT-BNNPTNT72

ngày 31/12/2019

Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

13/02/2019

 

281

Thông tư

03/2020/TT-BNNPTNT

ngày 02/3/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

01/7/2020

 

282

Thông tư

04/2020/TT-BNNPTNT73

ngày 09/3/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

01/7/2020

 

283

Thông tư

05/2020/TT-BNNPTNT

ngày 16/3/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản

18/9/2020

 

284

Thông tư

08/2020/TT-BNNPTNT74

ngày 30/6/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

01/7/2020

 

285

Thông tư

05/2021/TT-BNNPTNT75

ngày 30/6/2021

Ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

01/7/2021

 

286

Thông tư

11/2021/TT-BNNPTNT76

ngày 20/9/2021

Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/11/2021

 

287

Thông tư

01/2022/TT-BNNPTNT

ngày 18/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

 

288

Quyết định

27/2005/QĐ-BTS

ngày 09/01/2005

Ban hành tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Sau 15 ngày, từ ngày đăng công báo

 

VII. LĨNH VỰC THỦY LỢI

289

Luật

08/2017/QH14

ngày 19/6/2017

Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

290

Nghị định

67/2018/NĐ-CP

ngày 14/5/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

291

Nghị định

77/2018/NĐ-CP

ngày 16/5/2018

Nghị định quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

01/7/2018

 

292

Nghị định

114/2018/NĐ-CP

ngày 04/9/2018

Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04/9/2018

 

293

Nghị định

53/2019/NĐ-CP77

ngày 17/06/2019

Nghị định số quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

17/06/2019

 

294

Nghị định

03/2022/NĐ-CP78

Ngày 06/01/2022

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều

06/01/2022

 

295

Nghị định

05/2022/NĐ-CP79

ngày 07/01/2022

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

07/01/2022

 

296

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

104/2000/QĐ-TTg

ngày 25/8/2000

Phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

09/9/2000

 

297

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

62/2004/QĐ-TTg

16/4/2004

Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

09/5/2004

 

298

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

131/2009/QĐ- TTg ngày 02/11/2009

Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

01/01/2010

 

299

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

18/2014/QĐ-TTg

ngày 03/3/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

01/5/2014

 

300

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

25/2017/QĐ-TTg80

ngày 11/07/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

Hết hiệu lực một phần

301

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

24/2019/QĐ-TTg81

ngày 11/7/2017

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/9/2019

 

302

Thông tư liên tịch

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC- BKHĐT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

15/12/2014

 

303

Thông tư liên tịch

75/20I2/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

29/6/2012

 

304

Thông tư

27/2012/TT-BNNPTNT

ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

26/12/2012

Hết hiệu lực một phần

305

Thông tư

05/2018/TT-BNNPTNT

ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

 

306

Thông tư

05/2019/TT-BNNPTNT

ngày 02/5/2019

Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

01/7/2019

 

307

Thông tư

14/2019/TT-BNNPTNT

ngày 30/10/2019

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn

18/12/2019

 

308

Thông tư

11/2020/TT-BNNPTNT

ngày 27/10/2020

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi

15/12/2020

 

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

309

Luật

79/2006/QH11

ngày 29/11/2006

Luật Đê điều

01/7/2007

Hết hiệu lực một phần

310

Luật

33/2013/QH13

ngày 19/6/2013

Luật Phòng chống thiên tai

01/5/2014

Hết hiệu lực một phần

311

Luật

60/2020/QH14

ngày 17/6/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều

01/7/2021

 

312

Nghị định

71/2002/NĐ-CP

ngày 23/7/2002

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm

07/8/2002

 

313

Nghị định

113/2007/NĐ-CP

ngày 28/6/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

03/8/2007

 

314

Nghị định

04/2011/NĐ-CP

ngày 15/01/2011

Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

10/3/2011

 

315

Nghị định

02/2017/NĐ-CP82

ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

316

Nghị định

53/2019/NĐ-CP83

ngày 17/6/2019

Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

17/6/2019

Hết hiệu lực một phần

317

Nghị định

50/2020/NĐ-CP

ngày 20/04/2020

Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

15/6/5020

 

318

Nghị định

66/2021/NĐ-CP

ngày 06/7/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

20/08/2021

 

319

Nghị định

78/2021/NĐ-CP

ngày 01/8/2021

Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

15/9/2021

 

320

Nghị định

05/2022/NĐ-CP84

ngày 07/01/2022

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

07/01/2022

 

321

Nghị định

03/2022/NĐ-CP85

ngày 06/01/2022

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

06/01/2022

 

322

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

185/1999/QĐ-TTg

ngày 13/9/1999

Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

28/9/1999

 

323

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

63/2002/QĐ-TTg

ngày 20/5/2002

Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

20/5/2002

 

324

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

58/2006/QĐ-TTg

ngày 14/3/2006

Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

15/4/2006

 

325

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg86 ngày 31/5/2006

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

326

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

78/2007/QĐ-TTg

ngày 29/5/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

07/7/2007

 

327

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg87

ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển

24/8/2007

 

328

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

172/2007/QĐ-TTg

ngày 16/11/2007

Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

10/12/2007

 

329

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

01/2011/QĐ-TTg

ngày 04/01/2011

Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

01/3/2011

 

330

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

19/2021/QĐ-TTg

ngày 26/5/2021

Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê

26/5/2021

 

331

Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

20/2021/QĐ-TTg

ngày 03/6/2021

Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

20/7/2021

 

332

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

30/12/2015

 

333

Thông tư liên tịch

01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT

ngày 29/11/2021

Quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo điểm c khoản 1 Điều 148, điểm d khoản 1 Điều 229 và điểm d khoản 1 cĐiều 247 Bộ Luật Tố tụng hình sự

01/12/2021

 

334

Thông tư

01/2009/TT-BNNPTNT

ngày 06/01/2009

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

06/02/2009

 

335

Thông tư

26/2009/TT-BNNPTNT

ngày 11/5/2009

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

25/6/2009

 

336

Thông tư

54/2013/TT-BNNPTNT

ngày 17/12/2013

Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê

07/02/2014

 

337

Thông tư

02/2021/TT-BNNPTNT

ngày 07/6/2021

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp

25/7/2021

 

338

Thông tư

04/2021/TT-BNNPTNT

ngày 28/6/2021

Hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

15/8/2021

 

339

Thông tư

13/2021/TT-BNNPTNT

ngày 27/10/2021

Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; đô thị, du lịch, công nghiệp di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác

10/12/2021

 

340

Quyết định

17/2002/QĐ-BNN

ngày 12/3/2002

Ban hành quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão

27/02/2002

 

341

Quyết định

59/2002/QĐ-BNN

ngày 03/7/2002

Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

03/7/2002

 

342

Quyết định

92/2008/QĐ-BNN

ngày 17/9/2008

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng ,chống lụt bão

16/10/2008

 

343

Chỉ thị

85/2007/CT-BNN

ngày 11/10/2007

Đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển

30/10/2007

 

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

344

Nghị định

66/2016/NĐ-CP88 ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

345

Nghị định

123/2018/NĐ-CP89

ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

346

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

17/2020/QĐ-TTg90

ngày 29/5/2020

Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/7/2020

 

347

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013

Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

10/10/2013

 

348

Thông tư liên tịch

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN91 ngày 23/11/2015

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

8/1/2016

 

349

Thông tư

47/2009/TT-BNNPTNT

ngày 31/07/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

01/02/2010

Hết hiệu lực một phần

350

Thông tư

75/2009/TT-BNNPTNT

ngày 2/12/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản

2/6/2010

 

351

Thông tư

37/2010/TT-BNNPTNT

ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản

25/12/2010

 

352

Thông tư

76/2011/TT-BNNPTNT

ngày 3/11/2011

Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/12/2011

 

353

Thông tư

02/2012/TT-BNNPTNT

ngày 9/1/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm

23/2/2012

 

354

Thông tư

02/2013/TT-BNNPTNT

ngày 05/1/2013

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

20/02/2013

 

355

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT92

ngày 23/1/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/7/2013

 

356

Thông tư

48/2013/TT-BNNPTNT

ngày 12/11/2013

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

26/12/2013

Hết hiệu lực một phần

357

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT93

ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

358

Thông tư

33/2015/TT-BNNPTNT

ngày 08/10/2015

Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

 

359

Thông tư

08/2016/TT-BNNPTNT

ngày 01/6/2016

Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

15/7/2016

 

360

Thông tư

02/2017/TT-BNNPTNT

ngày 13/2/2017

Sửa đổi, bổ sung một số đều tại Thông tư số 48/2013/TT- BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

30/3/2017

Hết hiệu lực một phần

361

Thông tư

03/2017/TT-BNNPTNT

ngày 13/2/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản

13/8/2017

 

362

Thông tư

07/2017/TT-BNNPTNT

ngày 22/3/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh”

5/5/2017

 

363

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT94

ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ NN&PtNt

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

364

Thông tư

07/2018/TT-BNNPTNT

ngày 10/7/2018

Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

24/8/2018

 

365

Thông tư

11/2018/TT-BNNPTNT

ngày 1/10/2018

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”

1/4/2019

 

366

Thông tư

16/2018/TT-BNNPTNT

ngày 29/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT- BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT

01/01/2019

 

367

Thông tư

17/2018/TT-BNNPTNT

ngày 31/10/2018

Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

368

Thông tư

38/2018/TT-BNNPTNT

ngày 25/12/2018

Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/02/2019

 

369

Thông tư

28/2019/TT-BNNPTNT95

ngày 31/12/2019

Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

13/02/2019

 

370

Thông tư

16/2021/TT-BNNPTNT96

ngày 20/12/2021

ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

03/02/2022

 

371

Thông tư