Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.123 văn bản: Giao thông
01

Quyết định 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT

Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
02

Quyết định 753/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Km1052+206, cầu Km1052+417, cầu Km1094+123, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
03

Công văn 12951/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
04

Công văn 2819/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam ý kiến việc cấp phép thi công xây dựng công trình: Cải tạo lối đi hiện hữu dưới cầu đường sắt tại Km1569+937 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và làm đường gom xóa bỏ 06 lối đi tự mở qua đường sắt

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
05

Công văn 12922/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về nhà thầu được vào thương thảo hợp đồng Gói thầu XL-08, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
06

Công văn 12925/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
07

Công văn 2825/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Sửa chữa nhà kho Bắc, kho Nam ga Giáp Bát, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
08

Công văn 12870/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
09

Chỉ thị 5616/CT-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
10

Công văn 2802/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Sửa chữa, gia cố mái taluy âm nền đường Km556+000 - Km557+000, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
11

Công văn 2799/CĐSVN-VTKHCN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc cho ý kiến về sử dụng đường sắt quốc gia cho đường sắt đô thị khu vực Hà Nội

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
12

Quyết định 748/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, gia cố mái taluy âm nền đường Km556+000 - Km557+000, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
13

Công văn 12887/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
14

Nghị quyết 151/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới (APMRA)

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
15

Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP)

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
16

Quyết định 2064/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng, lộ giới đường bộ đoạn tuyến Km5+080 - Km8+281 (bao gồm cầu Rạch Miễu 2 và cầu vượt sông Mỹ Tho) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
17

Công văn 12822/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
18

Quyết định 2063/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng, lộ giới đường bộ đoạn tuyến Km0+000 - Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
19

Quyết định 2065/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, cắm cọc giải phóng mặt bằng, lộ giới đường bộ đoạn tuyến Km8+281 - Km17+604,98 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
20

Công văn 278/UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
Vui lòng đợi