Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị định 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 5375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ dự án "Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Eco Lake view" đến khu đô thị Đại Kim, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 5366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Tây thôn Hội Phụ nối với đường khu tái định cư Đông Hội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 4341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 2108/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 128/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 2066/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2056/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố (Hợp phần 2)

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2055/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp phần 1)

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 125/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2042/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2018, bổ sung lần 1

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 51/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 49/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hơp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Xác thực: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 48/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1942/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1925/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 29/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết