Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 2591/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 6435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom từ nút giao cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 55/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 2433/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2409/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2330/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 53/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Ban hành: 28/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Xác thực: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 144/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2225/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 2212/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt bổ sung Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 52/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết