Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 35/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 45/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1647/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải (lần 3)

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 3842/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1577/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2018

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Công văn 3240/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 3544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng), tỷ lệ 1/500

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 3564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và Trung học cơ sở Dương Hà, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách Nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 2750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10

Ban hành: 03/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Xác thực: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới và điều chỉnh lý trình trên địa bàn huyện Nhà Bè

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 40/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 3231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đa Tốn đi đường Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 3232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cao Lỗ, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết