Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.142 văn bản: Giao thông
01

Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ thí điểm về tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

02

Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

03

Thông tư 3/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

04

Quyết định 1043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 16 trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

05

Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi

06

Công văn 3039/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Đường sắt và tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết Luật Đường sắt

07

Quyết định 406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

08

Quyết định 332/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

09

Quyết định 1014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc nâng cấp quản lý tuyến đường Thị trấn Ngọc Lặc - Thiết Ống thành đường tỉnh

10

Quyết định 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

11
12

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

13

Quyết định 319/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam

14

Quyết định 591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho Sở Giao thông Vận tải để thực hiện công tác bảo trì đường bộ

15
16

Quyết định 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

17
18
19
20

Quyết định 389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái