Pháp lý doanh nghiệp giúp gì cho bạn

Phân tích văn bản mới liên quan đến doanh nghiệp
Phân tích văn bản mới liên quan đến doanh nghiệp
Soạn thảo, rà soát hợp đồng, biểu mẫu
Soạn thảo, rà soát hợp đồng, biểu mẫu
Lịch pháp lý: thông báo lịch nộp báo cáo thuế, lao động, bảo hiểm...
Lịch pháp lý: thông báo lịch nộp báo cáo thuế, lao động, bảo hiểm...
Kết nối đến luật sư để tư vấn chuyên sâu
Kết nối đến luật sư để tư vấn chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu về hợp đồng chỉ ra điểm lợi, bất lợi
Phân tích chuyên sâu về hợp đồng chỉ ra điểm lợi, bất lợi
Giải đáp vướng mắc về pháp lý
Giải đáp vướng mắc về pháp lý
Cung cấp gói tra cứu nâng cao 10
Cung cấp gói tra cứu nâng cao 10
Hỗ trợ làm thủ tục pháp lý online
Hỗ trợ làm thủ tục pháp lý online

văn bản mới cho doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực hoạt động Xem tiếp
Lọc theo:
01

Thông tư 14/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

*Cần quan tâm: Thông tư này cho phép bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm hoặc thỏa thuận nợ phí bảo hiểm (mà không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm); Cho phép chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo hiểm tương ứng thời gian xe cơ giới không tham gia giao thông, không hoạt động do ảnh hưởng từ việc áp dụng giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg... 
Ban hành:
28/02/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
01/03/2022
02

Nghị định 21/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

*Cần quan tâm: Các mặt hàng xuất khẩu đến Cộng hòa Pê-ru được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi và các mặt hàng nhập khẩu từ quốc gia này cũng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào Pê-ru hoặc nhập khẩu từ Pê-ru đăng ký từ 19/9/2021 - trước 10/3/2022 được hoàn lại tiền thuế nộp thừa.
Ban hành:
10/03/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
10/03/2022
03

Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

*Cần quan tâm: Nghị định này quy định, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường như trước đây, còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Trước đây, việc mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là trách nhiệm của bên nhận thầu.
Ban hành:
10/03/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
10/03/2022
04

Nghị định 22/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

*Cần quan tâm: Để được cấp Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm là phim, tổ chức phải cung cấp bản phim đã nhập khẩu và tờ khai hải quan trong vòng 30 ngày kể từ khi có giấy phép nhập khẩu để giám định. Thời hạn cấp Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm đối với phim là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trước đây được quy định chung là 02 ngày làm việc như các loại văn hóa phẩm khác). 
Ban hành:
25/03/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
25/03/2022
05

Thông tư 18/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

*Cần quan tâm: Công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé cho tất cả người tham gia dự thưởng nếu hủy bỏ lịch quay số mở thưởng do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng; Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra.
Ban hành:
15/03/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
17/03/2022

có thể bạn quan tâm

01

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

*Cần quan tâm: Người lao động đang ở thuê, ở trọ và làm việc tại: Khu công nghiệp; Khu chế xuất; Khu vực kinh tế và 24 tỉnh, thành thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tiền thuê nhà đến 01 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ 03 tháng, tiền hỗ trợ được chi trả hằng tháng. Doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục để người lao động nhận được tiền hỗ trợ.
Ban hành:
28/03/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
28/03/2022
02

Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

*Cần quan tâm: Tăng số giờ làm thêm tối đa trong năm lên trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ; tăng số giờ làm thêm trong tháng lên tối đa 60 giờ (trước đây là 40 giờ/tháng). Doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ phải thông báo cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Ban hành:
23/03/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
28/03/2022
03

Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

*Cần quan tâm: Ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%. Các doanh nghiệp thuộc diện được giảm thuế phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế theo Mẫu cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.
Ban hành:
28/01/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
28/01/2022
04

Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

*Cần quan tâm: Bổ sung quy định xử phạt đối với một số hành vi như: Quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 15 - 30 triệu đồng (trước đây không quy định); Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng (trước đây không quy định)...
Ban hành:
17/01/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
20/01/2022

Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Biểu mẫu doanh nghiệp

Lịch pháp lý Lịch pháp lý

Tháng 5/2022
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7
Chú giải: Ngày hiện tại Ngày hiện tại Ngày có sự kiện Ngày có sự kiện
*Nhấp chuột vào ngày có sự kiện để xem các sự kiện pháp lý diễn ra
• Công việc pháp lý hôm nay
Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem lịch pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Hỗ trợ pháp lý Hỗ trợ pháp lý

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để đặt câu hỏi hỗ trợ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Gói Pháp lý doanh nghiệp Gói Pháp lý doanh nghiệp

Gói PLDN Titan
1 triệu VNĐ /tháng
 • Tra cứu thủ tục, biểu mẫu, lịch pháp lý
 • Giải đáp vướng mắc về pháp luật
 • Cung cấp gói Nâng cao 3
Gói PLDN VÀNG
3 triệu VNĐ /tháng
 • Gồm toàn bộ quyền lợi của Gói PLDN Titan
 • Phân tích chính sách mới liên quan đến doanh nghiệp
 • Soạn thảo, rà soát hợp đồng, biểu mẫu,…
 • Hỗ trợ làm thủ tục pháp lý online
 • Cung cấp gói Nâng cao 10
Gói PLDN Bạch kim
Liên hệ
 • Gồm toàn bộ quyền lợi của Gói PLDN Vàng
 • Phân tích chuyên sâu về hợp đồng chỉ ra điểm lợi, bất lợi
 • Kết nối đến luật sư để tư vấn chuyên sâu, tranh tụng, tố tụng
Vui lòng đợi