Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 3.096 văn bản (1/155 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 3594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 4434/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 4442/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 3533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

Ban hành: 10/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 450/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 442/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn (2018-2020)

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 403/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 3892/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc rút 01 số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán invitro ra khỏi danh mục các sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Ban hành: 27/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 399/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Công văn 2855/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Ebola

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Chỉ thị 611/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 3755/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 3756/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 395/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 393/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 374/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết