Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.752 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 5619/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"

Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
02

Công điện 1988/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
03

Công văn 782/CYT-YTDP của Cục Y tế Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
04

Báo cáo 1990/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 16h00 ngày 05/12/2021 đến 16h00 ngày 06/12/2021)

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
05

Báo cáo 1973/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 16h00 ngày 04/12/2021 đến 16h00 ngày 05/12/2021)

Ban hành: 05/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
06

Báo cáo 1966/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 16h00 ngày 03/12/2021 đến 16h00 ngày 04/12/2021)

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
07

Công điện 1677/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
08

Công văn 10315/BYT-DP của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
09

Báo cáo 1955/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 16h00 ngày 02/12/2021 đến 16h00 ngày 03/12/2021)

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
10

Thông báo 824/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ 00 ngày 03/12/2021)

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
11

Công văn 4156/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
12

Công văn 5606/CHK-QLC của Cục Hàng không Việt Nam về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
13

Báo cáo 1940/BC-BYT của Bộ Y tế về một số khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
14

Hướng dẫn liên ngành 21306/HDLN-YT-GDĐT của Sở Y tế Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2021
15

Công văn 9038/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời Phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
16

Báo cáo 1938/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ đến 16h00 ngày 01/12/2021 đến 16h00 ngày 02/12/2021)

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
17

Công văn 4322/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
18

Công văn 12821/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 1942/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
19

Công điện 1662/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin; quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
20

Công văn 8800/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phát, điều chuyển phương tiện tránh thai không còn khả năng tiếp thị xã hội sang cấp miễn phí

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
Vui lòng đợi