Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 660/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 649/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 5021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 24/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Ban hành: 18/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 4047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị định 118/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 5433/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2018

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 5454/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 609/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 599/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1092/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Ban hành: 02/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 20/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Kế hoạch 169/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2018-2020

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết