Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 3.060 văn bản (1/153 trang)
Lọc theo:
01

Chỉ thị 473/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2018

Ban hành: 24/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 2968/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 16/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 14/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 2008/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2018

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 2821/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 44 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 660/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá

Ban hành: 08/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Ban hành: 04/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 12/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Ban hành: 04/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 10/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Ban hành: 04/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2728/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 03/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 258/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 09/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 2673/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng"

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 2674/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 29/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Bộ công cụ chuẩn kiểm tra phòng chẩn trị y học cổ truyền

Ban hành: 26/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 253/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 161 bổ sung

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 23/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 2559/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết