Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 31/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 22

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 170/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 127/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh"

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 16/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 14/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 17/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 14/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 10/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 63/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 41/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 73/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 856/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 857/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 858/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng lý lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 45/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/04/2016 quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 7757/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 42/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 43/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết