Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.124 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 2321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế

02

Quyết định 2327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm được sửa đổi, bổ sung mức phí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

03

Kế hoạch 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phòng, chống bệnh viêm gan vi rút tại Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

04

Quyết định 2799/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023

05
06

Quyết định 4796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện 09 thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

07

Quyết định 4795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

08

Quyết định 4797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện đa khoa Đông Anh thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

09

Quyết định 4801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

10

Quyết định 4789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện đa khoa Thanh Trì thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

11

Quyết định 4788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

12

Quyết định 4794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

13

Quyết định 4791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện Bắc Thăng Long thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

14

Quyết định 4798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

15

Thông tư 17/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

16

Quyết định 1121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045

17

Quyết định 4790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện đa khoa Sơn Tây thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

18

Quyết định 4787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp lại hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

19

Công văn 1875/SYT-NVY Sở Y tế tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ)

20

Công văn 1876/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu