Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.132 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Kế hoạch 67/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Thành phố Cần Thơ năm 2023

02

Công văn 1758/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP và Nghị định 07/2023/NĐ-CP, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

03

Công văn 1045/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết

04

Công văn 1044/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Quyết định 264/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

05

Quyết định 1041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán, vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc năm 2023 - 2024

06

Quyết định 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức lại Bệnh viện Phổi thuộc Sở Y tế

07

Quyết định 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

08

Công văn 1712/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

09

Công văn 1713/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

10
11

Quyết định 328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Vị thuốc cổ truyền, Dự án: Cung cấp thuốc tập trung tại Sở Y tế năm 2023-2024

12

Công điện 179/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thể chế hóa Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

13

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

14

Công văn 1086/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg

15

Quyết định 1019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

16

Công văn 1283/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

17

Quyết định 995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Mua thuốc Generic bổ sung tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2023

18

Quyết định 1575/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em

19

Quyết định 197/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 147 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183

20

Quyết định 1526/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn vết mổ