Văn bản Luật Quốc phòng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Thông tư 01/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tính tuổi nghề cơ yếu

Ban hành: 04/01/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng của Quốc hội, số 98/2015/QH13

Ban hành: 26/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Ban hành: 15/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 116/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Ban hành: 01/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 113/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự

Ban hành: 28/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13

Ban hành: 19/06/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Ban hành: 22/01/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 73/2014/QH13

Ban hành: 27/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Quốc hội, số 72/2014/QH13

Ban hành: 27/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 4786/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố các thủ tục hành chính về lĩnh vực đối ngoại quốc phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 17/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 101/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Ban hành: 07/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 110/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 22/08/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2686/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc đính chính Thông tư 25/2014/TT-BQP ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Thông tư 40/2014/TT-BQP ngày 04/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ban hành: 16/07/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 39/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Ban hành: 03/06/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 10/02/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh của Quốc hội, số 30/2013/QH13

Ban hành: 19/06/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Luật Phòng, chống khủng bố của Quốc hội, số 28/2013/QH13

Ban hành: 12/06/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 05/07/1994

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết