Văn bản Luật Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 415 văn bản: Hình sự
01

Công văn 8727/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Ma-rốc

02

Quyết định 1302/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Ma-rốc

03

Kế hoạch 3883/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

04

Quyết định 364/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ

05

Công văn 6084/BCT-DKT của Bộ Công Thương về hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 227, Điều 238 Bộ luật Hình sự năm 2015

06

Công văn 174/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự

07

Thông tư 02/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án

08

Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

09
10

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”

11

Công văn 5430/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

12

​Kế hoạch 1528/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

13

Công văn 2160/VKSTC-V14 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, thi hành tạm giữ và thi hành án hình sự

14

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

15

Công văn 87/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo kết quả công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm, quyết định khởi tố hoặc yêu cầu khởi tố vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án

16

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

17

Công văn 67/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật Hình sự về Tội đánh bạc, Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

18

Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

19

Nghị định 09/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

20

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên