Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 28.169 văn bản: Hành chính
01
02

Quyết định 1169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

03

Quyết định 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

04

Quyết định 876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

05

Quyết định 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

06

Quyết định 1181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ công bố Danh sách công chức, viên chức đầu mối tiếp nhận, thực hiện báo cáo, duyệt và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố Cần Thơ

07

Quyết định 1162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

08

Quyết định 875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

09

Quyết định 1118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực

10

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

11

Công văn 3606/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast

12

Quyết định 805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giao chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024

13

Quyết định 617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính Nhà nước lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

14

Kế hoạch 339/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kỳ 2019-2023

15

Quyết định 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16

Công điện 53/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng

17

Quyết định 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La năm 2024

18
19

Quyết định 1105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Định

20

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành