Văn bản Luật An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Luật Cảnh sát biển Việt Nam, số 33/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 143/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP ngày 24/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 15/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 562a/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng

Ban hành: 11/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Xác thực: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 93/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Lệnh 06/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật An ninh mạng

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Lệnh 01/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quốc phòng

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 24/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Luật Quốc phòng của Quốc hội, số 22/2018/QH14

Ban hành: 08/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị định 79/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ban hành: 16/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 14/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ và quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Xác thực: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết