Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Xác thực: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 93/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Lệnh 06/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật An ninh mạng

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Lệnh 01/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quốc phòng

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 24/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Luật Quốc phòng của Quốc hội, số 22/2018/QH14

Ban hành: 08/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ và quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Xác thực: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Xác thực: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017)

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 21/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

Ban hành: 23/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 07/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Ban hành: 13/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp về việc quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế

Ban hành: 13/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Chỉ thị 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018)

Ban hành: 04/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

Ban hành: 13/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 01/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết