Công văn

Tra cứu Công Văn, Tìm kiếm Văn bản pháp Luật, Văn bản mới, Nghị định thông tư hướng dẫn thi hành Luật pháp Việt Nam

imgkhuyencao Khuyến cáo

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để sử dụng thuận tiện và hiệu quả văn bản trong mục này, Quý vị cần cài sẵn phần mềm Acrobat Reader, hoặc vào đây để tải phần mềm.

Tất cả công văn

Công văn thuế

Công văn hải quan

Tìm thấy 43.259 văn bản (1/2.163 trang)
Lọc theo:
01

Công văn 621/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Công văn 579/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sởi

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Công văn 586/QLD-DK của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Công văn 585/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Công văn 314/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 313/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Công văn 489/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Công văn 488/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Công văn 525/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 453/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu và lưu hành thuốc Valsacard 80mg, 160mg

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Công văn 61/UBDT-DTTS của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Công văn 517/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 62/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 418/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 16/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 419/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 16/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Công văn 420/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 16/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Công văn 421/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 16/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Công văn 371/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 372/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 407/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung"

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết