Công văn

Có tất cả 64.481 công văn
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Công văn
 • Bản ghi nhớ
 • Báo cáo
 • Công điện
 • Điều lệ
 • Đính chính
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kế hoạch liên tịch
 • Quy chế
 • Quy chế phối hợp
 • Quy định
 • Quy trình
 • Sao lục
 • Thoả thuận
 • Thông báo
 • Thông báo liên tịch
 • Thông cáo
 • Tờ trình
 • Tuyên bố chung
 • Kết luận
 • Chương trình
 • Thông tri
 • Giải đáp
 • Phương án
 • Đề án
Cơ quan ban hành arow
  01

  Công văn 1088/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

  02
  03

  Công điện 176/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng và tái phân bổ, sử dụng vốn vay IDA hủy tài khóa 2022 - 2023

  04

  Công văn 2746/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 03 tháng kế hoạch năm 2023

  05

  Công văn 1647/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc chuyển văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng

  06

  Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

  07

  Công văn 2732/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xác định tiền bán cổ phần phải nộp về Quỹ và tiền lãi chậm nộp

  08
  09

  Công văn 1248/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

  10

  Công văn 1310/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp

  11

  Kế hoạch 386/KH-BYT của Bộ Y tế về Năm An toàn giao thông năm 2023

  12

  Công văn 13762/CTHN-HKDCN của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

  13

  Công văn 1260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

  14

  Công văn 03/BGDĐT-HĐTTH của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (Hạng I) về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2023

  15

  Công văn 1892/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Hiền, tỉnh Thanh Hóa

  16

  Công văn 2635/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết 74/2022/QH15

  17

  Công văn 02/BGDĐT-HĐTTH của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2023 về việc Triệu tập viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) năm 2023

  18

  Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

  19

  Công văn 43/ĐKKD-GS của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật

  20

  Công văn 1576/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu