Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 26 văn bản:
01

Thông báo 170/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

02
03

Quyết định 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

04

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí Khánh Hòa

05

Thông báo 2846/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng in thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

06

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07

Công văn 860/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư 22/2020/TT-BYT

08

Quyết định 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

09

Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

11

Quyết định 92/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

12

Quyết định 148/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí

13
14

Quyết định 2279/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025

15

Quyết định 2852/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quyết định kết quả giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V

16
17

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng

18

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

19

Quyết định 567/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, sửa đổi

20

Quyết định 313/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân