Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 567 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
02

Nghị định 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
03

Nghị định 173/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2013
04

Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 12/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2013
05

Nghị định 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2013
06

Nghị định 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ban hành: 03/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2013
07

Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Ban hành: 30/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2013
08

Nghị định 96/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 21/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
09

Nghị định 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cá

Ban hành: 01/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
10

Thông tư 09/2000/TT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ban hành: 29/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
11

Nghị định 48/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

Ban hành: 05/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
12

Nghị định 18/CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 24/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
13

Thông tư 01/NN-KL-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 18/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
14

Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 29/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
15

Nghị định 49/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Ban hành: 15/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
16

Nghị định 38/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Ban hành: 25/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
17

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật

Ban hành: 06/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
18

Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
19

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá

Ban hành: 31/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
20

Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
Vui lòng đợi