Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.087 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Thông tư 18/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

02

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

03

Lệnh 02/2023/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước

04

Quyết định 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 t​rên địa bàn tỉnh Gia Lai

05

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

06

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07

Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước

08

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

09

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

10

Quyết đinh 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định

11

Quyết định 193/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Bộ Công Thương

12

Công văn 473/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vi phạm hành chính

13

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

14

Quyết định 565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

15

Công văn 211/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn khi thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

16

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm ​hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17

Quyết định 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

18

Thông tư 01/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

19

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

20