Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.169 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Thông báo 12/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tại Hội nghị triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024

02

Công văn 480/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

03

Kế hoạch 32/KH-BCA của Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2024-2028

04
06

Kế hoạch 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

07

Quyết định 1746/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải

08

Công văn 5973/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm tờ khai phí bảo vệ môi trường

09

Quyết định 51/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, cập nhật và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10

Công văn 5852/TCT-PC của Tổng cục Thuế vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

11

Công văn 4331/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính

12

Kế hoạch 406/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024

13

Kế hoạch 406/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024

14

Công văn 6446/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về xử lý vi phạm hành chính đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện

15

Quyết định 4501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

16

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

17
18

Công văn 5684/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử lý tiền phạt vi phạm hành chính

19

Quyết định 3968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý tịch thu của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát

20

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau