Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.134 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 3717/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
02

Công văn 7096/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
03

Công văn 7066/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
04

Công văn 7048/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
05

Công văn 3988/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
06

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
07

Công văn 6633/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin dại năm 2021

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
08

Quyết định 1903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
09

Công văn 6634/QLD-KD của Cục Quản lý Dược báo cáo về năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 (lần 2)

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
10

Quyết định 2792/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ"

Ban hành: 05/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2021
11

Quyết định 318/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc"

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
12

Quyết định 86/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 57 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
13

Quyết định 317/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 26

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
14

Quyết định 315/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 189 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.1

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
15

Quyết định 85/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
16

Quyết định 2748/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 4

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
17

Công văn 6063/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
18

Công văn 3561/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu mua vắc xin do AZ sản xuất của VNVC

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
19

Công văn 5785/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
20

Công văn 5742/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
Vui lòng đợi