Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 721/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 10/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 692/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 03 năm)

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 691/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 693/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 690/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 03 năm)

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 2289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 677/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 5693/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 19)

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 660/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 649/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 609/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 599/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 5229/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 29/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 18/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 540/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0

Ban hành: 20/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 532/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 100

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 527/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 520/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết