Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.330 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Quyết định 1055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

Quyết định 1315/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành tài liệu Hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược

03

Công điện 50/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc

04

Thông tư 05/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá

05

Quyết định 308/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 40 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 50

06

Quyết định 307/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

07

Quyết định 306/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 14)

08

Quyết định 1906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội sản xuất và kinh doanh tôm nõn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

09

Công văn 2487/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm

10

Quyết định 302/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 13)

11

Công văn 3175/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

12

Công văn 1310/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

13

Công văn 1296/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc nhu cầu mua sắm thuốc của Bệnh viện Nhi Trung ương

14

Quyết định 292/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 414 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 196

15

Quyết định 289/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 13)

16

Công văn 517/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

17

Công văn 1271/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm

18

Quyết định 287/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 3 năm 2024

19

Công văn 1272/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm

20

Công điện 44/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm