Danh mục

Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 5.138 văn bản: COVID-19
01

Công văn 5195/BYT-DP của Bộ Y tế về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
02

Công văn 5196/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
03

Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
04

Công văn 5199/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
05

Công văn 3763/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
06

Thông báo 288/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
07

Công văn 3398/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
08

Công văn 920/LĐLĐ-TG của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 15/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
09

Công văn 4968/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 13/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
10

Công văn 4920/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR

Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
11

Quyết định 528/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 178 bổ sung

Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
12

Công văn 4895/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh COVID-19 đối với các cơ sở y tế công lập có thu dung, điều trị người bệnh COVID-19

Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
13

Quyết định 2447/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
14

Công văn 4795/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc tiếp tục sẵn sàng phương án đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19

Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
15

Công văn 1985/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hàng tháng năm 2022

Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
16

Quyết định 2355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
17

Công văn 2846/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2022
18

Công văn 4705/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc rà soát, chấn chỉnh và tăng cường thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19

Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
19

Công văn 3072/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
20

Quyết định 3072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
Vui lòng đợi