Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 2.894 văn bản: COVID-19
01

Báo cáo 1152/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch (tính đến 17h00 ngày 04/8/2021)

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
02

Công văn 5337/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp triển khai Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
03

Công văn 2491/SNN-QLCL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố trong những tháng cuối năm 2021

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
04

Công văn 2531/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
05

Công văn 315/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
06

Công văn 5335/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu tại đơn vị

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
07

Công văn 12046/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
08

Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
09

Công văn 6312/BYT-KCB của Bộ Y tế về tăng cường sử dụng Tele-Health trong điều trị COVID-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
10

Công văn 1070/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
11

Công văn 6335/BYT-DP của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
12

Công văn 323/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 8

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
13

Công văn 6333/BYT-DP của Bộ Y tế về việc củng cố, tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
14

Công điện 1068/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
15

Công văn 5328/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc ưu tiên vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng y tế tư nhân

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
16

Công văn 4912/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
17

Công văn 7977/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tạm dừng khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Cảng Hàng không Buôn Mê Thuột trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
18

Công văn 7974/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ đoàn cán bộ, Y/Bác sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
19

Công văn 7944/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nhập cảnh của chuyên gia Hàn Quốc và gia đình

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
20

Công văn 3277/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
Vui lòng đợi