Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 409 văn bản: Hải quan
01

Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2019
02

Thông tư 08/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020

Ban hành: 26/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2019
03

Quyết định 3082/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
04

Quyết định 1628/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container

Ban hành: 20/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2012
05

Quyết định 1446/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2012
06

Quyết định 685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ban hành: 07/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
07

Quyết định 1172/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 11/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2012
08

Quyết định 463/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 02/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
09

Quyết định 2735/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 26/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2012
10

Quyết định 2709/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2012
11

Thông tư 179/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật Hải quan và hàng hóa không có người nhận khác

Ban hành: 08/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2011
12

Quyết định 2120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Ban hành: 29/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2011
13

Quyết định 2344/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Ban hành: 25/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2011
14

Quyết định 1865/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định về việc thí điểm giám sát hải quan bằng camera tại khu vực cảng nội địa (ICD) trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 27/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2011
15

Thông tư 116/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

Ban hành: 15/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2011
16

Quyết định 682/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011- 2015

Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2011
17

Quyết định 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020

Ban hành: 25/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
18

Quyết định 16/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 10/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2011
19

Quyết định 251/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 09/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2011
20

Thông tư 215/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2011
Vui lòng đợi
dma