Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 4.214 văn bản: Đầu tư
01

Quyết định 2048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
02

Công văn 8514/BKHĐT-KTDV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
03

Công văn 8512/BKHĐT-KTDV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
04

Công văn 12770/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông Vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
05

Quyết định 2463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
06

Công văn 12610/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bến số 5, số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, Cảng biển Hải Phòng

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
07

Quyết định 2216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
08

Thông báo 542/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp về xử lý vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
09

Công văn 5484/CHK-QLC của Cục Hàng không Việt Nam về việc hoàn thiện hồ sơ tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
10

Công văn 12505/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các tháng còn lại năm 2021

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
11

Công văn 12484/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
12

Công văn 8562/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
13

Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
14

Công văn 12431/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc tập trung, khẩn trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
15

Công văn 12432/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc tập trung, khẩn trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
16

Công văn 13363/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
17

Quyết định 1971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
18

Quyết định 1962/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
19

Quyết định 1997/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
20

Quyết định 704/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km989+950 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
Vui lòng đợi