Văn bản Luật Đầu tư

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 1.546 văn bản (1/78 trang)
Lọc theo:
01

Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 832/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao

Ban hành: 09/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 03/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 913/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/05/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh" vay vốn Quỹ Phát triển Ả rập Xê út

Ban hành: 29/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển"

Ban hành: 25/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Tổ chức Lao động quốc tế tài trợ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức

Ban hành: 11/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 04/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

Ban hành: 26/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 21/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết