Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.824 văn bản: Đầu tư
01

Quyết định 435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

02

Quyết định 1418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác mỏ đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại các xã Thành Tân, xã Thành Công và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành

03

Quyết định 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc đường trục chính đô thị) tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

04

Quyết định 1411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị mới Yến Sơn 1, xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung

05

Quyết định 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Hóa Quỳ tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân

06

Quyết định 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch khu vực Kiểu tại xã Yên Phong, huyện Yên Định

07

Quyết định 1375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn Điền Thượng, Bá Thước tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước

08

Công điện 09/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

09
10

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Liên Hảo tại phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

11
12

Quyết định 376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình độc lập hoàn thành

13

Quyết định 1353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn

14

Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024-2025 trong Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy

15

Quyết định 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

16
17

Quyết định 808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

18

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2024

19

Quyết định 973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mới nhà làm việc Trạm Y tế xã Ân Phong, huyện Hoài Ân

20