Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Nghị định 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025

Ban hành: 06/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 4039/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Sơn mở rộng

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 5125/UBND-KHĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1291/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Công văn 4824/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư công cấp huyện trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II, 2018-2020" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 88/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết