Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.712 văn bản: Đầu tư
01

Quyết định 1023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450-K56+060

02
03

Quyết định 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

04

Quyết định 598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam

05

Quyết định 998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

06
07

Quyết định 952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

08

Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

09

Quyết định 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương

10

Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ

11

Quyết định 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn

12

Quyết định 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng sân vận động huyện Tiên Du”

13

Kế hoạch 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

14

Kế hoạch 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023

15
16

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17

Công văn 1760/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2

18

Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

19
20