Văn bản Luật Đầu tư

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 1.536 văn bản (1/77 trang)
Lọc theo:
01

Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Tổ chức Lao động quốc tế tài trợ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức

Ban hành: 11/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 04/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

Ban hành: 26/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 21/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 18/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 17/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 389/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ban hành: 11/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh quản lý

Ban hành: 04/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và năm 2016 của Dự án hầm Đèo Cả

Ban hành: 02/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 28/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết