CÔNG CỤ TÍNH MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHÍNH XÁC NHẤT 2023

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được tính dựa trên thời gian đã đóng BHXH để xác định số tiền mà người lao động sẽ nhận được khi thất nghiệp. Việc hiểu rõ cách tính BHTN là rất quan trọng để người lao động có thể tự kiểm tra số tiền mà mình nhận được. Công cụ tính BHTN của LuatVietnam sẽ giúp bạn nhanh chóng tính toán hoặc kiểm tra số tiền BHTN của mình.

Lương đóng bảo hiểm

Lương đóng bảo hiểm thất nghiệp trong nhiều trường hợp không phải là lương thực nhận. Để biết chính xác có thể xem sổ BHXH hoặc tra cứu VssID hoặc tra cứu tại Website của BHXH Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/ tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

VNĐ
(Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp)
BHTN tháng 1:
VNĐ
BHTN tháng 2:
VNĐ
BHTN tháng 3:
VNĐ
BHTN tháng 4:
VNĐ
BHTN tháng 5:
VNĐ
BHTN tháng 6:
VNĐ
Lương đóng BHTN trong 6 tháng gần nhất trước khi thất nghiệp
Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng
Tháng
Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng = Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp - Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp
Chế độ tiền lương

Căn cứ pháp lý:

- Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 8 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Áp dụng mức lương tối thiểu mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 (theo Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP)

- Áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 (theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Theo Luật Việc làm 2013, bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Để được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 49 Luật Việc làm 2013:

- Đã chấm dứt hợp đồng lao động (trừ trường hợp nghỉ ngang; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động)

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 23 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất 2023

Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng chi trả cho người lao động được tính theo công thức sau:

Mức hưởng hàng tháng = 60% x Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 - 36 tháng: Được hưởng 03 tháng trợ cấp

- Sau đó, cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thêm 12 tháng: Được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp

- Thời gian hưởng tối đa bằng 12 tháng.

Thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị:

  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu
  • Hợp đồng lao động hết hạn/Quyết định thôi việc/ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động…
  • Sổ bảo hiểm xã hội

Nơi nộp hồ sơ: Trung tâm dịch vụ việc làm (tại bất cứ đâu)

Thời hạn giải quyết:

  • 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi quyết định này cho người lao động.
  • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động nhận được tiền trợ cấp tháng đầu tiên.

Lưu ý: Người lao động phải làm thủ tục nhận trợ cấp trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài thủ tục làm trực tiếp, người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp online.