Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 803 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT Gương dùng cho xe ô tô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 44:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Keo dán gỗ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
13

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản-Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2013/BGTVT Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 54:2011/BTTTT Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong bảng tần 2,4 GHz

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/10/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-15:2010/BNNPTNT Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ bọ xít hại lúa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2010/BGTVT Phân cấp và đóng tàu vỏ thép

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTC Dự trữ Nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/03/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 05/02/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
Vui lòng đợi