Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 852 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

Ban hành: 01/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ban hành: 31/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Ban hành: 20/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 17/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2020/BTTTT Pin lithium cho thiết bị cầm tay

Ban hành: 09/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2020/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 30/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2020/BCA Trạm bơm nước chữa cháy

Ban hành: 26/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT Báo hiệu đường thủy nội địa

Ban hành: 17/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành: 06/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-33-1:2020/BNNPTNT Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi

Ban hành: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Ban hành: 02/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BXD Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2019/BXD Nhà chung cư

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
Vui lòng đợi