Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 894 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD Nhà chung cư

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2021/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-26:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Calci saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Kali saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
07

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-29:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Sucralose

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
08

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
09

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-31:2020/BYT Phụ gia thực phẩm muối Aspartam-Acesulfam

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-32:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro polyglycitol

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-28:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Alitam

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe

Ban hành: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2020/BGTVT Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô

Ban hành: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ban hành: 23/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05A:2020/BCT An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07A:2020/BCT Chất lượng amôniắc công nghiệp

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
Vui lòng đợi