Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 799 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2012/BTC Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BTC Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-95:2012/BNNPTNT Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa hồng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/06/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-94:2012/BNNPTNT Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống su hào

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/06/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BYT Vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 29/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2010/BTNMT Dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 29/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-14:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất tạo phức kim loại

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 22/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-15:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất xử lý bột

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 22/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2010/BTNMT Nước thải y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 16/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-36:2010/BNNPTNT Quy trình phân tích nguy cơ dịch hại là cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 10/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-32:2010/BNNPTNT Quy trình kiểm dịch nấm có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 10/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2010/BGTVT Gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2010/BGTVT Khung xe mô tô, xe gắn máy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2010/BGTVT Máy lái thủy lực trên phương tiện thủy-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 09/09/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-19:2010/BNNPTNT Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2010/BGTVT Phân cấp và đóng tàu vỏ thép

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-15:2010/BNNPTNT Điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/01/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-14:2009/BNNPTNT Cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản-Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/12/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2011/BNNPTNT Công trình thủy lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
Vui lòng đợi