Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 813 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT Dự báo, cảnh báo lũ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2019/BCT An toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BCT An toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BCT An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 119:2019/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN Thép làm cốt bê tông

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 90:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 76:2019/BGTVT Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 75:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe đạp điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 86:2019/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 04/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN An toàn đồ chơi trẻ em

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 27/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2019/BTTTT Chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
Vui lòng đợi