Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 777 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3-7:2019/BYT Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 12/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2019/BYT Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học nơi làm việc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 10/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BXD Công trình tàu điện ngầm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2010/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2010/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6:2010/BTTTT Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-38:2010/BNNPTNT Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 10/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-33:2010/BNNPTNT Quy trình giám định bệnh cây hương lúa là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 10/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-7:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Yêu cầu kỹ thuật đối với chất chống tạo bọt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 20/05/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-6:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất chống oxy hóa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 20/05/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-3:2010/BYT Các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 20/05/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-1:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất điều vị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 20/05/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2010/BTC Dự trữ Nhà nước đối với xuồng cứu nạn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/02/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
Vui lòng đợi
dma