Dự thảo

01

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp lần 3

Ngày cập nhật: 19/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lần 3

Ngày cập nhật: 19/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc nghề nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

Ngày cập nhật: 19/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp lần 4

Ngày cập nhật: 19/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc lần 2

Ngày cập nhật: 18/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng lần 2

Ngày cập nhật: 18/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày cập nhật: 18/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa lần 4

Ngày cập nhật: 18/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Ngày cập nhật: 18/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3

Ngày cập nhật: 17/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3

Ngày cập nhật: 17/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Quyết định thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ngày cập nhật: 17/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Ngày cập nhật: 17/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường

Ngày cập nhật: 17/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo lần 2

Ngày cập nhật: 16/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 16/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Ngày cập nhật: 16/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành về Quỹ Bảo trì đường bộ

Ngày cập nhật: 16/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không lần 2

Ngày cập nhật: 16/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số lần 3

Ngày cập nhật: 16/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua