Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư quy định đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện

Ngày cập nhật: 07/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành công thương

Ngày cập nhật: 03/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

Ngày cập nhật: 29/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 26/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

Ngày cập nhật: 25/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Ngày cập nhật: 25/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Tháng 11/2021)

Ngày cập nhật: 23/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày cập nhật: 16/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 10/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Luật Điện Ảnh (sửa đổi) (tháng 11/2021)

Ngày cập nhật: 02/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày cập nhật: 27/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày cập nhật: 27/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Ngày cập nhật: 26/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày cập nhật: 22/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày cập nhật: 19/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Luật Dân số (Tháng 10/2021)

Ngày cập nhật: 19/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 18/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản lần 2

Ngày cập nhật: 17/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ

Ngày cập nhật: 11/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối vói cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 07/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao