Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 232 văn bản: Hôn nhân gia đình
01
02
03

Kế hoạch 100/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2024) trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

04

Quyết định 2803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giải thể Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội thuộc Chi cục Dân số Hà Nội

05

Kế hoạch 135/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024

06

Quyết định 1349/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024"

07

Quyết định 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

08

Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình

09

Hướng dẫn 13/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2024

10

Quyết định 1131/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024”

11

Kế hoạch 2658/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh

12

Công văn 1083/VKSTC-V9 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

13

Quyết định 880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

14

Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Quảng Nam

15

Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa

16

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai công tác gia đình năm 2024

17

Quyết định 3365/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

18

Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Đề án 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về Đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025

19

Nghị định 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

20

Quyết định 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn