Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 367 văn bản: Hàng hải
01

Thông tư 63/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
02

Thông tư 20/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2019
03

Thông tư 16/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
04

Quyết định 552/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ công tác làm việc với Nhóm các Đối tác Chương trình kinh doanh quốc tế vận tải thủy Hà Lan - Việt Nam của phía Hà Lan về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải và cảng biển

Ban hành: 28/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
05

Nghị định 84/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
06

Thông tư 44/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2016
07

Thông tư 04/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2016
08

Lệnh 26/2015/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2016
09

Thông tư 20/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Ban hành: 29/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
10

Quyết định 2736/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố các tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2014

Ban hành: 24/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2014
11

Thông tư 04/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Ban hành: 26/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
12

Quyết định 819/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải về trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 20/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2014
13

Thông tư 42/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Phụ lục của Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải ban hành kèm theo Thông tư 69/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 14/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2013
14

Nghị định 146/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Ban hành: 30/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
15

Thông tư 34/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
16

Thông tư 28/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển"

Ban hành: 30/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
17

Thông tư 41/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải

Ban hành: 09/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2012
18

Thông tư 69/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2012
19

Thông tư 219/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

Ban hành: 30/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2011
20

Thông tư 179/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Ban hành: 10/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2010
Vui lòng đợi
dma