Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 373 văn bản: Hàng hải
01

Thông tư 16/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
02

Quyết định 552/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ công tác làm việc với Nhóm các Đối tác Chương trình kinh doanh quốc tế vận tải thủy Hà Lan - Việt Nam của phía Hà Lan về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải và cảng biển

Ban hành: 28/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
03

Thông tư 07/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về bảo trì công trình hàng hải

Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
04

Thông tư 02/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Ban hành: 11/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
05

Quyết định 2292a/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
06

Quyết định 48/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 09/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
07

Quyết định 3405/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hậu Giang và Sóc Trăng

Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2016
08

Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-Đăng

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
09

Thông tư 01/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2015
10

Thông tư 52/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Ban hành: 20/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2014
11

Thông tư 51/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Ban hành: 17/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2014
12

Thông tư 07/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình

Ban hành: 11/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2014
13

Quyết định 819/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải về trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 20/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2014
14

Thông tư 54/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Ban hành: 16/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2013
15

Thông tư 51/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Ban hành: 11/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2013
16

Thông tư 48/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Ban hành: 06/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2013
17

Thông tư 45/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
18

Thông tư 36/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Ban hành: 23/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2013
19

Thông tư 34/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
20

Quyết định 936/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy trình nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Ban hành: 02/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2013
Vui lòng đợi