loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 6 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7/2020 Theo thông lệ, tháng 7 hàng năm luôn là thời điểm có hiệu lực của nhiều chính sách. Tháng 7 này, hàng loạt chính sách mới cũng được áp dụng, có thể kể đến: Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh... Xem bản tin
Tháng 6 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 7/2020 Xem bản tin
Tháng 5 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 6/2020

Một số chính sách đang được nhiều người đặc biệt quan tâm như tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, sử dụng tài sản công, thi hành án pháp nhân thương mại... sẽ có hiệu lực trong tháng 6 tới đây.

Xem bản tin
Tháng 5 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 6/2020 Xem bản tin
Tháng 4 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

Tháng 5/2020, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Tiêu biểu như việc cấp bản sao điện tử cho người có yêu cầu hay hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh bị đình chỉ thi tại kỳ thi THPT quốc gia...

Xem bản tin
Tháng 4 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 5/2020 Xem bản tin
Tháng 3 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 4/2020

Bước sang tháng đầu tiên của quý II/2020, hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những chính sách mới tiêu biểu nhất.

Xem bản tin
Tháng 3 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 4/2020 Xem bản tin
Tháng 3 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 3/2020 Trong tháng 3/2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng.  Xem bản tin
Tháng 2 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 3/2020 Xem bản tin
Tháng 1 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 02/2020

Dịp Tết Nguyên đán 2020 vừa qua đi cũng là thời điểm bước sang tháng mới của năm Dương lịch 2020. Trong tháng 2 này, có một số chính sách quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực.

Xem bản tin
Tháng 1 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 02/2020 Xem bản tin
Tháng 12 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 01/2020 Xem bản tin
Tháng 12 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 01/2020

Bước sang tháng 01/2020, có hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những chính sách mới tiêu biểu nhất. 

Xem bản tin
Tháng 11 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 12/2019

Trong tháng cuối cùng của năm cũ 2019 này, vẫn có hàng loạt văn bản mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Xem bản tin