Chính sách mới hàng tháng

Cập nhật chính sách mới hàng tháng ở tất cả lĩnh vực mà người dân cần biết

loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 10 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 11/2021 Tháng 11/2021 nhiều văn bản mới liên quan đến người lao động và doanh nghiệp, đến chính sách thuế và thủ tục khiếu nại, tố cáo… có hiệu lực. Xem bản tin
Tháng 10 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2021 Tháng 11/2021 là thời điểm áp dụng của nhiều chính sách mới liên quan đến người lao động và doanh nghiệp, đến chính sách thuế và thủ tục khiếu nại, tố cáo… Xem bản tin
Tháng 9 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 10/2021 Xem bản tin
Tháng 9 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 10/2021

Tháng 10 tới đây là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Hãy cùng LuatVietnam điểm qua những chính sách pháp luật mới nổi bật được áp dụng từ tháng 10/2021.

Xem bản tin
Tháng 8 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2021

Tháng 9/2021 đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức được áp dụng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đông đảo người dân, như chính sách về bảo hiểm xã hội, đất đai, giáo dục…

Xem bản tin
Tháng 8 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 9/2021 Xem bản tin
Tháng 7 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 8/2021 Xem bản tin
Tháng 7 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 8/2021

Tháng 8/2021, nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực liên quan đến nhiều đối tượng, như: Nâng bậc lương công chức, mẫu hộ chiếu mới và chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

Xem bản tin
Tháng 6 Longform: 6 chính sách mới quan trọng có hiệu lực tháng 7/2021 Theo thông lệ, tháng 7 hàng năm là thời điểm có hiệu lực của rất nhiều văn bản quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tháng 7 năm nay có những chính sách mới, đáng chú ý nào có hiệu lực?  Xem bản tin
Tháng 6 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 7/2021 Ngay từ ngày 01/7/2021, có rất nhiều văn bản quan trọng có hiệu lực, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, như Luật Cư trú, các Thông tư về Căn cước công dân gắn chip... Xem bản tin
Tháng 5 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 6/2021

Nửa năm 2021 đã sắp qua đi. Những quy định, chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2021 sẽ được LuatVietnam đề cập dưới đây.

Xem bản tin
Tháng 5 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 6/2021 Xem bản tin
Tháng 4 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 05/2021

Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân; quy định về công an xã chính quy; tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp… là ba trong số nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2021.

Xem bản tin
Tháng 4 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 5/2021 Xem bản tin
Tháng 3 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 04/2021 Tháng 04/2021, nhiều văn bản quan trọng chính thức có hiệu lực như Quyết định 1666/QĐ-BHXH, Nghị định 14/2021/NĐ-CP... Xem bản tin