Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.900 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01
02

Quyết định 167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

03

Quyết định 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ - 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

04
05

Quyết định 516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Quảng Nam

06

Quyết định 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

07

Quyết định 869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở thuộc mặt bằng khu tái định cư Đồng Hạnh, xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn

08

Quyết định 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

09
10

Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2025 huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

11
12
13

Quyết định 836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

14

Quyết định 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

15

Quyết định 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

16

Quyết định 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

17

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18
19

Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

20

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023