Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 4969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Bắc Từ Liêm

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 4895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Vì

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị quyết 117/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 06/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị quyết 113/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 73/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1156/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 20/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Thanh Xuân

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, thuê mặt nước

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 101/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 03/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết