Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.496 văn bản (1/125 trang)
Lọc theo:
01

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lào Cai

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 64/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị quyết 51/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 53/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Yên

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Gia Lai

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết