Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.533 văn bản (1/127 trang)
Lọc theo:
01

Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 79/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị quyết 61/2018/QH14 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018"

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 14/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 13/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 08/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị quyết 72/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 06/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết