Danh mục

Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 962 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Quyết định 73/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2022
02

Nghị định 09/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
03

Công văn 65/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tham gia đấu thầu vật tư y tế và quản lý, thanh toán chi phí vật tư y tế

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
04

Quyết định 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
05

Quyết định 04/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
06

Quyết định 2313/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn Km107+757 - Km120+600 và đoạn Km137+040 Km137+960 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
07

Quyết định 2799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
08

Quyết định 2244/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu XL-01: Thi công xây dựng cầu Sông Trường và cầu Nước Oa thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
09

Quyết định 2243/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu RPBM-01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
10

Quyết định 2215/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu SH2-TV05: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL01 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
11

Công văn 56687/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
12

Công văn 9024/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
13

Công văn 10749/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
14

Quyết định 1414/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2021 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
15

Quyết định 1402/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch và kế hoạch lựa chọn nhà thầu in báo, ấn phẩm của Báo Lao động và Xã hội năm 2022

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
16

Quyết định 1401/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch và kế hoạch lựa chọn nhà thầu in tạp chí của Tạp chí Lao động và Xã hội năm 2022

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
17

Quyết định 1391/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa, bảo trì tầng 1 nhà A của Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
18

Quyết định 1643/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
19

Công văn 13103/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu trong liên danh, Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
20

Quyết định 2098/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng, lộ giới đường bộ đoạn tuyến Km0+000 - Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
Vui lòng đợi