Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.150 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Quyết định 3374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua thuốc bổ sung tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa năm 2023 - 2024

02

Quyết định 3363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trailer giới thiệu khu, điểm du lịch, sản xuất vật phẩm, ấn phẩm gắn với bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hoá

03

Quyết định 3365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin phòng bệnh Dại từ nguồn ngân sách tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa năm 2023

04

Quyết định 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục Xây dựng nhà bia ghi dấu sự kiện và các hạng mục khác tại 08 điểm thuộc Khu di tích

05

Quyết định 3350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy

06

Quyết định 1970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam

07
08

Quyết định 3341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

09
10
11
12

Công văn 66927/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

13
14

Quyết định 3286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện Như Xuân năm 2023 - 2024

15

Quyết định 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2)

16

Quyết định 3253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Y tế Thành phố Sầm Sơn năm 2023 - 2024

17

Quyết định 3236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thực phẩm chức năng cho vận động viên các đội tuyển, bộ môn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, thể thao Thanh Hóa

18

Quyết định 1455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường Phai Danh, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia

19

Quyết định 3252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc năm 2023 - 2024

20

Quyết định 2120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thư viện Thành phố Cần Thơ