Chuyên mục Cán bộ công chức viên chức

Tìm kiếm
Thứ Ba, 18/06/2024 | 22:14 GMT+7

Tuyển dụng

RSS Tuyển dụng

Lương - Phụ cấp

RSS Lương - Phụ cấp

Kỷ luật - Nghỉ hưu

RSS Kỷ luật - Nghỉ hưu

Phòng chống tham nhũng

RSS Phòng chống tham nhũng

Đảng viên

RSS Đảng viên
Top 5+ Bản kiểm điểm Đảng viên 2024 và cách viết

Top 5+ Bản kiểm điểm Đảng viên 2024 và cách viết

Đảng viên phải tự làm bản kiểm điểm làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng và nhận hình thức kỷ luật tương ứng. Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất tại Hướng dẫn số 25 cùng với hướng dẫn chi tiết cách viết và file tải về.