Viên chức có được ký hợp đồng lao động với công ty khác không?

Viên chức có được ký hợp đồng lao động với công ty khác không? 19/09/2020

Sau khi được tuyển dụng, viên chức được ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, liệu đang là viên chức có được ký thêm hợp đồng lao động với công ty khác không?

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương?

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương? 18/09/2020

Khi đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương định kỳ. Vậy có trường hợp nào, cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương không?

Nhiều điểm mới về đánh giá, xếp loại giáo viên từ 20/8/2020

Nhiều điểm mới về đánh giá, xếp loại giáo viên từ 20/8/2020 11/09/2020

Nghị định 90 không chỉ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức mà còn áp dụng với viên chức, trong đó có giáo viên. Vậy việc đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định thế nào?

Tạm đình chỉ công tác, công chức vẫn được trả lương?

Tạm đình chỉ công tác, công chức vẫn được trả lương? 27/07/2020

Khi bị tạm đình chỉ công tác, công chức sẽ không phải thực hiện các công việc được giao. Như vậy, trong khoảng thời gian này thì công chức có được trả lương không?

Chi tiết cách tính tuổi Đảng viên mới nhất 2020

Chi tiết cách tính tuổi Đảng viên mới nhất 2020 05/09/2020

Việc xác định tuổi Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi Đảng viên. Dưới đây là chi tiết cách tính tuổi Đảng viên mới nhất năm 2020.

Thứ Hai, 21/09/2020 | 03:10 GMT+7