Cán bộ - Công chức

Tìm kiếm
Thứ Ba, 29/11/2022 | 20:42 GMT+7

Tuyển dụng

RSS Tuyển dụng

Lương - Phụ cấp

RSS Lương - Phụ cấp

Kỷ luật - Nghỉ hưu

RSS Kỷ luật - Nghỉ hưu

Phòng chống tham nhũng

RSS Phòng chống tham nhũng

Đảng viên

RSS Đảng viên
Đảng viên có được xăm hình không?

Đảng viên có được xăm hình không?

Đảng viên ngoài phải đáp ứng các quy định của pháp luật nói chung thì còn phải tuân thủ nghiêm ngặt nêu trong các văn bản, hướng dẫn của Đảng. Một trong những vấn đề nhiều Đảng viên thắc mắc là Đảng viên có được xăm hình không? Cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.