Đất đai - Nhà ở

Tìm kiếm
Thứ Sáu, 31/03/2023 | 06:19 GMT+7

Đất đai

RSS Đất đai
Đất trồng lúa có phải là đất trồng cây hàng năm không?

Đất trồng lúa có phải là đất trồng cây hàng năm không?

Đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm đều thuộc nhóm đất nông nghiệp. Nhiều người thắc mắc rằng vậy đất trồng lúa có phải là đất trồng cây hàng năm không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc có câu trả lời.

Nhà ở

RSS Nhà ở