CÔNG CỤ TÍNH LÃI SUẤT TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng của LuatVietnam giúp bạn dễ dàng biết được số tiền lãi trong tương lai. Từ đó có thể so sánh các mức lãi suất ngân hàng, kỳ hạn gửi và đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình.

VNĐ
%/năm
Tháng
Thực hiện

Công thức tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi.

Ví dụ:

Gửi tiết kiệm 30.000.000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng có mức lãi suất 6,8%/năm, thì cách tính lãi suất ngân hàng cho số tiền tiết kiệm trong trường hợp này như sau:

* Lãi suất hàng tháng là 30.000.000 x 6,8/100/12 x 1 = 170.000 đồng

* Lãi suất sau 12 tháng gửi là 30.000.000 x 6,8/100/12 x 12 = 2.040.000 đồng

bài viết liên quan về lãi suất ngân hàng

Xem thêm