Có tất cả 222 văn bản:
01

Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
02

Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019

Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
03

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

Ban hành: 12/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
04

Quyết định 250/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 27/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
05

Quyết định 205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 20/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
06

Quyết định 2364/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
07

Quyết định 2362/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
08

Quyết định 2367/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
09

Quyết định 2366/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
10

Quyết định 2280/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2012
11

Quyết định 2279/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2012
12

Công văn 7647/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tính hình kết hôn với người nước ngoài

Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
13

Quyết định 1566/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2010
14

Công văn 4993/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ban hành: 16/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2010
15

Quyết định 954/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
16

Công văn 1784/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch

Ban hành: 16/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2010
17

Quyết định 681/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2010
18

Quyết định 559/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2010
19

Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2010
20

Công văn 1907/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí tái định cư tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2009
Vui lòng đợi