Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.480 văn bản: Điện lực
01

Công văn 2665/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

02

Quyết định 1504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Trung và thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa

03

Quyết định 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành sản xuất điện lực Yên Phong, tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

04

Quyết định 180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành, tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du

05

Quyết định 181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành sản xuất điện lực Lương Tài, tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

06

Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo

07

Thông tư 07/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

08

Quyết định 861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực

09

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

10

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn Thành phố

11
12

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

13

Quyết định 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14

Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường dây và TBA 110kV Đa Mai”

15
16

Công văn 1289/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án thủy điện Nậm Ban 3

17

Quyết định 275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV lộ 175, 177 TBA 220kV Bắc Giang - lộ 177, 178 TBA 220kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang”

18

Quyết định 05/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

19

Quyết định 1560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác phát triển điện lực giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn Thành phố

20

Công văn 1719/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ