Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nhóm nghề nông nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
-------------
Số: 46 /2013/TT-BNNPTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013
 
 
THÔNG TƯ
Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp
------------
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp.       
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 08 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2013 đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp:
1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi
2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây thuốc lá
3. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cao su
4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cà phê
5. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Chế biến mủ cao su
6. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy nông nghiệp
7. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Cơ điện nông thôn
8. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Sản xuất hàng mây tre đan.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.      
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp), Công báo, Website Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT: các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh
 tra, Website Bộ;
 - Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
Cao Đức Phát
 
 
                                                 
 
                                                
 
 
 
 
PHIẾU TRÌNH VĂN BẢN
 

Nội dung văn bản:
Thông tư ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với 8 nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp 2013 để sử dụng trong phạm vi toàn quốc theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH.
 
Hồ sơ kèm theo:
- Tờ trình ngày 21/8/2011 của Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị ban hành;
- Dự thảo Thông tư;
- Công văn số      /LĐTBXH-TCDN ngày … của Bộ LĐ-TB&XH đồng ý thoả thuận ban hành các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;
- Các Tờ trình đề nghị ban hành của các Hội đồng thẩm định;
- Các Tờ trình đề nghị ban hành của các Ban chủ nhiệm xây dựng;
- Các dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
1- Công chức soạn thảo chịu trách nhiệm chính
2- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ
Ngày       tháng       năm 2013
Công chức
(ký, ghi rõ họ, tên)
 
 
 
Hoàng Ngọc Thịnh
Ngày          /     /2013
KT.VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Hùng
Ý kiến Pháp chế
 
 
 
 
 
 
 
Ngày          /      /2013
Ký tên
(Họ tên, chức vụ, ngày, tháng, năm)
 
 
 
 
 
Ngày          /      /2013
Ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Bộ
 
 
 
 
 
 
Ý kiến Lãnh đạo Bộ
 
 
 
Ban hành văn bản:
-Văn phòng CP, các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP: 22
-Ủy ban nhân dân các tỉnh, Sở Nông nghiệp các tỉnh: 126
-Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP), Công báo, Website CP: 3
- Bộ NN&PTNT (Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Website Bộ): 25
- Lưu: 3.
Tổng số: 180.
 
 

thuộc tính Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:46/2013/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:05/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi