Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 1.978 văn bản (1/99 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Tổ chức Lao động quốc tế tài trợ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 21/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 524/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 518/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 03/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 501/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trong năm 2018

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 11/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 27/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng) ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 07/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 21/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 1164/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Ban hành: 20/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 287/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ban hành: 19/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý

Ban hành: 16/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực Thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022

Ban hành: 16/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 13/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 267/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

Ban hành: 28/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết