Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cổng cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao Thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Xác thực: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1659/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 10/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1623/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

Ban hành: 22/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 6827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Thăng Long, tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 17/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 5764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung các tuyến Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 49C, Quốc lộ 14H vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 12/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết