Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.873 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”

02

Quyết định 480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ủy quyền công bố thông tin giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

03

Quyết định 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

04

Quyết định 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km34 - Km38 (Tô Múa - Mường Tè), ĐT.101

05

Quyết định 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

06

Quyết định 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu Đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn

07

Quyết định 928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ bản Pá Quăn đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)

08

Quyết định 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

09

Công văn 752/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, duy trì và đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

10

Quyết định 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

11

Quyết định 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng sân vận động huyện Tiên Du”

12

Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

13

Quyết định 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án Ngôi trường hy vọng Samsung Bắc Giang

14

Quyết định 832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

15

Quyết định 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

16

Quyết định 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Ân Đức, huyện Hoài Ân

17

Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

18

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Đông Động, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

19
20

Công văn 1760/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2