Văn bản Luật Xây dựng

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.437 văn bản (1/122 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 3600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 3564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và Trung học cơ sở Dương Hà, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Công văn 3006/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 04/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 28/2018/QH14

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 14/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 706/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỷ lệ 1/500 - Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3 tại Khu Công viên phần mềm (các ô quy hoạch ký hiệu 1.10.1, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.5, 1.10.6)

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 06/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 04/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 04/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 663/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 30/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh" vay vốn Quỹ Phát triển Ả rập Xê út

Ban hành: 29/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 2449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 21/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 21/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ban hành: 20/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết