Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 7.419 văn bản: Xây dựng
01

Công văn 2819/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam ý kiến việc cấp phép thi công xây dựng công trình: Cải tạo lối đi hiện hữu dưới cầu đường sắt tại Km1569+937 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và làm đường gom xóa bỏ 06 lối đi tự mở qua đường sắt

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
02

Công văn 2802/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Sửa chữa, gia cố mái taluy âm nền đường Km556+000 - Km557+000, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
03

Quyết định 748/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, gia cố mái taluy âm nền đường Km556+000 - Km557+000, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
04

Công văn 12822/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
05

Công văn 12770/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông Vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
06

Quyết định 724/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km1032+480 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
07

Quyết định 723/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km1015+650 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
08

Quyết định 4773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
09

Quyết định 726/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km1088+611 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
10

Quyết định 722/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km1012+400 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
11

Quyết định 721/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km1004+400 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
12

Quyết định 725/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km1084+237 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
13

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
14

Quyết định 65/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
15

Quyết định 2027/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-06: Thi công xây dựng đoạn Km200 - Km222 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
16

Công văn 2738/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam tham gia ý kiến về xây dựng, phương án tổ chức thi công và biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công xây dựng đường ống nước qua cầu Rọc Lặn Km229+889, cầu Lương Mục Km230+680 và kè kiên cố mái sông Tuần Cung, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
17

Công văn 12624/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về thỏa thuận quy hoạch đấu nối Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Thành I vào Quốc lộ 38 tại Km18+900(T)

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
18

Công văn 2754/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam ý kiến về phương án xây dựng cầu đường bộ vượt tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai tại khu vực xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
19

Quyết định 719/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa định kỳ cống Km1029+825, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
20

Quyết định 718/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Km545+625, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
Vui lòng đợi