Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.616 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
02

Thông báo 92/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 03/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
03

Quyết định 477/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
04

Công văn 3714/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
05

Công văn 2339/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch

Ban hành: 27/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
06

Quyết định 36/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành "Quy định quy mô đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp"

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
07

Quyết định 1852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000)

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
08

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
09

Quyết định 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
10

Công văn 2671/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
11

Công văn 503/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 17/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
12

Thông báo 287/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp xem xét về nội dung "Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
13

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
14

Quyết định 426/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
15

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
16

Công văn 921/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
17

Công văn 2440/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
18

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
19

Quyết định 446/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
20

Quyết định 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
Vui lòng đợi