Văn bản Luật Xây dựng

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.410 văn bản (1/121 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 2449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 21/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/06/2016

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 03/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 1758/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn động cũ trước năm 2005

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 04/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 03/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch tuyển chọn và Quy chế tuyển chọn thiết kế kiến trúc cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên

Ban hành: 03/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 03/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 357/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt 1 năm 2018

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết