Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn Thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 6226/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2212/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt bổ sung Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1291/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1269/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1333/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 4824/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư công cấp huyện trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2066/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 18/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết