Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 84 văn bản:
01

Công văn 7414/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác thú y thủy sản

02

Công văn 6361/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống

03

Thông báo 106/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với Nghị định về thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà

04

Công văn 8101/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030

05

Công văn 7673/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị duy trì, phát triển ổn định nuôi trồng thủy sản

06

Công văn 7499/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản

07

Công văn 5260/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định

08

Công văn 5264/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khai thác hải sản các vùng hoạt động trên biển

09

Công văn 5230/BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giải pháp hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, thủy sản

10

Công văn 5177/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản

11

Công văn 5017/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

12

Công văn 4943/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chính sách tín dụng đóng tàu mới và mua bảo hiểm tàu cá

13

Công văn 4963/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chính sách hỗ trợ ngư dân kinh phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (tàu từ 15 m trở lên)

14

Công văn 4958/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bình ổn giá cả các mặt hàng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản

15

Công văn 4950/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bố trí nguồn ngân sách đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác thủy sản trong giai đoạn mới

16

Công văn 4722/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi

17

Công văn 4667/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

18

Công văn 4660/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 67/2014/NĐ-CP

19

Công văn 3636/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

20

Công văn 7996/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025”