Tìm thấy 112.889 văn bản (1/5.645 trang)
01

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Ban hành: 24/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Công văn 4891/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn đối với doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

Ban hành: 24/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Công văn 4872/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi đầu tư của Dự án công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

Ban hành: 24/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 24/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Chỉ thị 473/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2018

Ban hành: 24/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 4813/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Công văn 4811/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông báo 188/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông báo 187/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 4822/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Công văn 4823/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1159/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1158/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Công văn 4057/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1788/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 664/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết