Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 991 văn bản mới trong tháng qua
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Nghị quyết
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Quy chế
 • Nghị định thư
 • Quy định
 • Hướng dẫn
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Thông báo
 • Điều lệ
 • Thông tri
 • Thoả thuận
 • Tuyên bố chung
 • Lệnh
 • Biên bản
 • Chương trình
 • Thoả ước
 • Công điện
 • Nghị quyết liên tịch
 • Thư trao đổi
 • Ý định thư
 • Kế hoạch
 • Thông cáo
 • Báo cáo
 • Kế hoạch liên tịch
 • Thông báo liên tịch
 • Tờ trình
 • Đính chính
 • Bản ghi nhớ
 • Sao lục
 • Chỉ thị liên tịch
 • Bộ luật
 • Văn bản hợp nhất
 • Quy chế phối hợp
 • Công ước
 • Quy trình
 • Kết luận
 • Đề án
 • Hiến chương
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Phương án
 • Giải đáp
Cơ quan ban hành arow
  01

  Công văn 4208/VPUB-NC của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

  02

  Quyết định 69/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng

  03

  Kế hoạch 229/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Số hóa thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

  04

  Quyết định 751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc b​an hành Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2023

  05

  Công văn 2831/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạ​o quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

  06

  Quyết định 2514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  07

  Quyết định 2324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

  08

  Chỉ thị 06/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  09
  10

  Quyết định 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Minh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) (Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên)

  11

  Kế hoạch 4779/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022

  12

  Quyết định 4251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn

  13

  Quyết định 4239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  14
  15

  Quyết định 2510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”

  16

  Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

  17

  Kế hoạch 8067/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

  18

  Công văn 8064/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

  19

  Kế hoạch 310/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Thành phố Hà Nội

  20

  Quyết định 4257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông trục chính Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân