Tìm thấy 117.699 văn bản (1/5.885 trang) rss
01

Công văn 1355/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu quy hoạch, đầu tư đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Công văn 1368/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 633/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 11/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 10/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Công văn 1341/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 210/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông báo 64/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Công văn 1788/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 1787/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 1293/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 16/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 1292/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 16/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Công văn 1302/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 16/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Công văn 926/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 08/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 1250/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ đối với giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết