Tìm thấy 113.413 văn bản (1/5.671 trang)
01

Công văn 3535/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 395/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 393/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 3755/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 3756/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Công văn 5819/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng Hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 11482/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Công văn 11481/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 5854/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Đề án thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải miền Trung

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 11533/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 2440/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 376/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 10 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung)

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 377/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung)

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 5782/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 5793/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết