Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 1.356 văn bản mới trong tháng qua
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Bộ luật
 • Lệnh
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Thông báo
 • Công điện
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Bản ghi nhớ
 • Báo cáo
 • Biên bản
 • Chỉ thị liên tịch
 • Chương trình
 • Công ước
 • Đề án
 • Điều lệ
 • Đính chính
 • Giải đáp
 • Hiến chương
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Kế hoạch
 • Kế hoạch liên tịch
 • Kết luận
 • Nghị định thư
 • Nghị quyết liên tịch
 • Phương án
 • Quy chế
 • Quy chế phối hợp
 • Quy định
 • Quy định
 • Quy trình
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Sao lục
 • Thoả thuận
 • Thoả ước
 • Thông báo liên tịch
 • Thông cáo
 • Thông tri
 • Thư trao đổi
 • Tờ trình
 • Tuyên bố chung
 • Văn bản hợp nhất
 • Ý định thư
Cơ quan ban hành arow
  01

  Quyết định 1529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030

  02

  Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ

  03
  04
  05
  06

  Quyết định 59/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 03 năm (2023-2025)

  07

  Quyết định 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  08

  Quyết định 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  09

  Quyết định 1515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn

  10

  Quyết định 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Bản Lải, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

  11

  Quyết định 2283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải

  12
  13
  14

  Quyết định 1511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Văn Quan

  15

  Quyết định 2265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  16

  Quyết định 2272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

  17

  Quyết định 3018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

  18
  19
  20

  Kế hoạch 3630/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Lai Châu năm 2023 và các năm tiếp theo