Tìm thấy 115.486 văn bản (1/5.775 trang)
01

Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông báo 399/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT kể từ ngày Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông báo 398/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về xử lý khắc phục hư hỏng mặt đường tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông báo 395/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông báo 396/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 9986/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Công văn 10027/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 9929/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Công văn 9918/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo kết quả giữa kỳ thực hiện Nghị quyết 100/2015/QH13

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 6015/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 6010/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 5978/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Công văn 9924/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28/09/2018

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 34/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 3720/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 9833/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng

Ban hành: 10/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 9878/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội

Ban hành: 10/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết