Tìm thấy 114.431 văn bản (1/5.722 trang)
01

Công văn 7764/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Công điện 1068/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 493/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai (lốc xoáy) và tai nạn tại các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Bạc Liêu năm 2018

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1040/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy ban chuyên môn về quan hệ đối tác công tư thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 15997/QLD-TTra của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 20/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 01/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Công văn 3454/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống bão số 4

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 7713/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Công văn 7712/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông báo 291/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông báo 289/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 7674/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 35/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông báo 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 7703/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết