Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.161 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch vào các ngạch thanh tra

02

Nghị quyết 24/NQ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

03

Quyết định 262/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024

04
05

Quyết định 325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm công chức

06

Quyết định 151/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025”

07

Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08

Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

09

Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai

10

Quyết định 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương, chuyển xếp lương đối với viên chức

11
12

Quyết định 160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

13
14

Quyết định 256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2024

15
16

Quyết định 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

17

Kế hoạch 890/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2024

18

Quyết định 137/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

19

Quyết định 69/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

20

Quyết định 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu