Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 2211/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 4425/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng thưởng Bằng khen cho IDH - Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 03/2018/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao

Ban hành: 01/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/09/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2186/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 16/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Ban hành: 04/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 09/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 06/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 05/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 04/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết