Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.238 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Công văn 2764/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch, bệnh COVID-19

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
02

Quyết định 1375/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
03

Chỉ thị 2165/CT-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
04

Công văn 3063/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
05

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
06

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
07

Quyết định 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
08

Quyết định 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
09

Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
10

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
11

Quyết định 1000/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
12

Hướng dẫn 27/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
13

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
14

Quyết định 855/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
15

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bến Tre

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
16

Quyết định 362/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
17

Công văn 3560/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Quốc phòng hỗ trợ 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
18

Hướng dẫn 1248/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
19

Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Xác thực: 17/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
Vui lòng đợi