Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 630 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Thông tư 57/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ

Ban hành: 13/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
02

Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực"

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
03

Quyết định 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
04

Quyết định 236/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
05

Quyết định 172/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
06

Quyết định 41/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Ban hành: 09/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2020
07

Chỉ thị 67/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2019
08

Thông tư 50/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông Vận tải Việt Nam"

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
09

Quyết định 619/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong Ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
10

Quyết định 1786/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
11

Thông tư 16/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"

Ban hành: 10/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
12

Thông tư 40/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Ban hành: 10/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
13

Quyết định 1717/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
14

Thông tư 14/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
15

Quyết định 1689/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn

Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
16

Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
17

Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
18

Quyết định 2497/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
19

Quyết định 1234/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
20

Quyết định 2218/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
Vui lòng đợi