Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.463 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Quyết định 3235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng xét chọn sản phẩm, hàng hóa và khen thưởng doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
02

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Phong trào thi đua “Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
03

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
04

Thông tư 8/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
05

Quyết định 3307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng

Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
06

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải thưởng trong các kỳ thi, cuộc thi

Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
07

Quyết định 256/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2022
08

Quyết định 1734/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
09

Hướng dẫn 2357/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
10

Nghị quyết 42/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
11

Kế hoạch 2213/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
12

Công văn 2852/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
13

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
14

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
15

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Long An

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
16

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
17

Kế hoạch 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" Thành phố Hà Nội (1992 - 2022)

Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
18

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chính sách khen thưởng khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
19

Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
20

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
Vui lòng đợi