Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT QC yêu cầu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT

Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:15/2020/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:25/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

QCVN về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Ngày 25/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Theo đó, Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam. Việc kiểm tra lô vật thể thuộc diện kiểm dịch vật nhập khẩu thực hiện như sau: Kiểm tra chính thức bằng cảm quan bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật;…

Bên cạnh đó, mẫu vật thể thuộc thuộc diện kiểm dịch thực vật và mẫu sinh vật gây hại thu thập được phân tích giám định theo các phương pháp sau: Phân tích giám định côn trùng và nhện; Phân tích giám định nấm; Phân tích giám định vi khuẩn, viruts, phytoplasma; Phân tích giám định tuyến trùng; Phân tích giám định cỏ dại.

Ngoài ra, việc phân tích giám định sinh vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được thực hiện tại các tổ chức đánh giá sự phù hợp về kiểm dịch thực vật đã đươc đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy đinh tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021.

Xem chi tiết Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

________

Số: 15/2020/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 

                                                                     

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

__________________

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Ký hiệu: QCVN 01-192:2020/BNNPTNT

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trục thuộc TƯ;

- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Công báo Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT, BVTV (200).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 01-192:2020/BNNPTNT

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

 

National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2020

 

 

MỤC LỤC

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4. Giải thích từ ngữ

2. QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu về kiểm tra

2.2. Yêu cầu về phân tích giám định

2.3. Yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại

2.4. Yêu cầu về bao bì đóng gói

2.5. Lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục 1

Thư mục tài liệu tham khảo

 

 

Lời nói đầu

 

QCVN 01-192:2020/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số 15/2020/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2020.

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Tài liệu viện dẫn

Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

QCVN 01-2:2009/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế.

QCVN 01-141:2013/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật.

QCVN 01-175:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật.

TCVN 3937:2007 Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa

Bộ TCVN 12709 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật.

Bộ TCVN 12195 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật.

Bộ TCVN 12371 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật.

Bộ TCVN 12194 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật.

Bộ TCVN 12372 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật.

1.4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng các thuật ngữ định nghĩa nêu trong TCVN 3937:2007 và các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.4.1. Đối tượng kiểm dịch thực vật là sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có hoặc có nhưng phân bố hẹp ở Việt Nam và phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

1.4.2. Đối tượng phải kiểm soát là sinh vật gây hại không phải là đối tượng kiểm dịch thực vật nhưng sự có mặt của chúng trên vật liệu dùng để làm giống có nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, phải được kiểm soát ở Việt Nam.

1.4.3. Sinh vật gây hại lạ là sinh vật gây hại chưa xác định được tên khoa học và chưa từng được phát hiện ở Việt Nam.

1.4.4. Kiểm dịch thực vật là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

1.4.5. Kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc quan sát, lấy mẫu, giám định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật để xác định tình trạng nhiễm sinh vật gây hại hoặc sự tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật.

1.4.6. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là thực vật1, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

CHÚ THÍCH:1: Quy định tại Mục 11 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.4.7. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam gồm:

a) Cây và các bộ phận còn sống của cây.

b) Củ, quả tươi.

c) Cỏ và hạt cỏ.

d) Sinh vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

e) Thực vật nhập khẩu phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

f) Các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khác có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật xác định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

1.4.8. Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu là giấy do Cục Bảo vệ thực vật cấp cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

 

2. QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

 

2.1. Yêu cầu về kiểm tra

Việc kiểm tra lô vật thể thuộc diện kiểm dịch vật nhập khẩu thực hiện như sau:

2.1.1. Kiểm tra sơ bộ

Kiểm tra chính thức bằng cảm quan bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể.

2.1.2. Kiểm tra chi tiết

Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mang triệu chứng bị hại và sinh vật gây hại; phân tích giám định mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, sinh vật gây hại đã thu thập được.

2.2. Yêu cầu về phân tích giám định

Mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và mẫu sinh vật gây hại thu thập được phân tích giám định theo các phương pháp (Bảng 1), như sau:

Bảng 1. Phương pháp phân tích giám định

TT

Nội dung

Phương pháp phân tích giám định

1

Phân tích giám định côn trùng và nhện

Bộ TCVN 12709 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật

2

Phân tích giám định nấm

Bộ TCVN 12195 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật

3

Phân tích giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma

Bộ TCVN 12371 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật

4

Phân tích giám định tuyến trùng

Bộ TCVN 12194 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật

5

Phân tích giám định cỏ dại

Bộ TCVN 12372 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật

 

2.3. Yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại

Căn cứ vào kết quả kiểm tra và phân tích giám định, yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại trên lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu như sau:

2.3.1. Không có sinh vật gây hại trong Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành qua từng thời kỳ (Bảng 2);

CHÚ THÍCH: Đối tượng kiểm dịch thực vật áp dụng theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Bảng 2: Mức giới hạn tối đa cho phép đối với đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Giới hạn

A. Côn trùng

 

1

Sâu thép

Agriotes lineatus (Linnaeus)

0

2

Ruồi đục quả Nam Mỹ

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

0

3

Ruồi đục quả Mê-hi-cô

Anastrepha ludens (Loew)

0

4

Ruồi đục quả Tây Ấn

Anastrepha obliqua (Macquart)

0

5

Ruồi đục quả hồng xiêm

Anastrepha serpentina (Wiedemann)

0

6

Ruồi đục quả ổi

Anastrepha striata (Schiner)

0

7

Bọ đầu dài hại bông

Anthonomus grandis (Boheman)

0

8

Ruồi đục quả sọc trắng

Bactrocera albistrigata (de Meijere)

0

9

Ruồi đục quả bầu bí

Bactrocera depressa (Shiraki)

0

10

Ruồi đục quả Queensland

Bactrocera tryoni (Froggatt)

0

11

Ruồi đục quả Nhật Bản

Bactrocera tsuneonis (Miyake)

0

12

Bọ trĩ hại đậu

Caliothrips fasciatus (Pergande)

0

13

Ngài đục quả đào

Carposina sasakii (Matsumura)

0

14

Mọt lạc serratus

Caryedon serratus (Olivier)

0

15

Mọt to vòi

Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

0

16

Ruồi đục quả Địa Trung Hải

Ceratitis capitata (Wiedemann)

0

17

Ruồi đục quả xoài

Ceratitis cosy ra (Karsch)

0

18

Ruồi đục quả Rhodesia

Ceratitis quinaria (Bezzi)

0

19

Ruồi đục quả Natal

Ceratitis rosa (Karsch)

0

20

Vòi voi đục quả mận

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

0

21

Ngài hại sồi dẻ

Cydia latiferreana (Walsingham)

0

22

Ngài đục quả óc chó

Cydia pomonella (Linnaeus)

0

23

Rệp sáp vảy San Jose’

Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

0

24

Bọ cánh cứng hại rễ bầu bí

Diabrotica speciosa (Germar)

0

25

Ruồi giấm cánh đốm

Drosophila suzukii (Matsumura)

0

26

Ngài táo

Epiphyas postvittana (Walker)

0

27

Ruồi hại củ hành

Eumerus strigatus (Fallen)

0

28

Bọ đầu dài viền trắng

Graphognathus leucoloma (Boheman)

0

29

Ngài đục quả mận

Grapholita funebrana (Treitschke)

0

30

Ngài hại quả phương Đông

Grapholita molesta (Busck)

0

31

Ngài hại quả anh đào

Grapholita packardi (Zeller)

0

32

Ngài hại mận

Grapholita prunivora (Walsh)

0

33

Bọ hung đen Châu Phi

Heteronychus arator (Fabricius)

0

34

Ngài trắng Mỹ

Hyphantria cunea (Drury)

0

35

Bọ Colorado hại khoai tây

Leptinotarsa decemlineata (Say)

0

36

Rệp sáp vảy đen Ross

Lindingaspis rossi (Maskell)

0

37

Sâu róm rừng

Malacosoma parallela (Staudinger)

0

38

Ngài cải bắp

Mamestra brassicae (Linnaeus)

0

39

Ruồi phorid hại nấm

Megaselia halterata (Wood)

0

40

Bọ hung viền trắng

Melolontha melolontha (Linnaeus)

0

41

Bọ đầu dài hại mía Tây Ấn

Metamasius hemipterus (Linnaeus)

0

42

Muỗi năn hại nấm

Mycophila speyeri (Barnes)

0

43

Mọt lạc pallidus

Pachymerus pallidus (Olivier)

0

44

Vòi voi hại nho

Phlyctinus callosus (Schoenherr)

0

45

Ngài củ khoai tây

Phthorimaea operculella (Zeller)

0

46

Sâu cuốn lá ăn tạp

Platynota stultana (Walsingham)

0

47

Bọ hung Nhật Bản

Popillia japonica (Newman)

0

48

Mọt đục hạt lớn

Prostephanus truncatus (Horn)

0

49

Ruồi đục quả táo

Phagoletis pomonella (Walsh)

0

50

Vòi voi hại đào

Phynchites heros (Roelofs)

0

51

Bọ trĩ cam Nam Phi

Scirtothrips aurantii (Fauré)

0

52

Rệp sáp vảy đỏ Tây Ấn

Selenaspidus articulatus (Morgan)

0

53

Sâu đục thân mía cretica

Sesamia cretica (Lederve)

0

54

Mọt thóc

Sitophilus granarius (Linnaeus)

0

55

Vòi voi đục hạt xoài

Sternochetus mangiferae (Fabricius)

0

56

Sâu đục thân cà chua

Symmetrischema tangolias (Gyen)

0

57

Ngài hại quả

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

0

58

Mọt cứng đốt

Trogoderma granarium (Everts)

0

59

Mọt da vệt thận

Trogoderma inclusum (LeConte)

0

60

Mọt da ăn tạp

Trogoderma variabile (Ballion)

0

61

Mọt đậu Mê-hi-cô

Zabrotes subfasciatus (Boheman)

0

B. NHỆN

 

 

62

Nhện đỏ Chi-lê

Brevipalpus chilensis (Baker)

0

63

Nhện xanh hại sắn

Mononychellus tanajoa (Bondar)

0

64

Nhện nhỏ Thái Bình Dương

Tetranychus pacificus (McGregor)

0

C. NẤM

 

65

Bệnh cây hương lúa

Balansia oryzae - sativae Hashioka

0

66

Bệnh thối khô củ khoai tây

Boeremia foveata (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley

0

67

Bệnh nấm cựa gà cao lương

Claviceps africana Frederickson, Mantle & De

Milliano

0

68

Bệnh thối trắng hoa trà

Ciborinia camelliae Kohn

0

69

Bệnh thối loét cây dẻ

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

0

70

Bệnh thối đen quả nho

Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz

0

71

Bệnh cháy lá cao su Nam Mỹ

Microcyclus ulei (Henn.) Arx

0

72

Bệnh đốm lá cà phê Châu Mỹ

Mycena citricolor (Berk. & Curtis) Sacc.

0

73

Bệnh khô cành cam quýt

Phoma tracheiphila (Petri) Kantachveli &

Gikachvili

0

74

Bệnh thối rễ bông

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar)

Hennebert

0

75

Bệnh thối quả bông

Phytophthora boehmeriae Sawada

0

76

Bệnh đốm củ khoai tây

Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Makef)

M.B. Ellis

0

77

Bệnh rỉ sắt bạch đàn

Puccinia psidii G. Winter

0

78

Bệnh ung thư khoai tây

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

0

79

Bệnh than đen lúa mì

Tilletia indica Mitra

0

80

Bệnh chết héo bông

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

0

D. VI KHUẨN

 

81

Bệnh vi khuẩn thối loét quả cà chua

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis

0

82

Bệnh vi khuẩn héo rũ ngô

Pantoea stewartii (Smith) Mergaert

0

83

Bệnh vi khuẩn đốm lá cà phê

Pseudomonas syringae pv. garcae Young et al.

0

84

Bệnh vi khuẩn rụng lá nho

Xylella fastidiosa Wells et al.

0

E. VIRUS, VIROID

 

85

Bệnh virus khảm lá cỏ linh lăng

Alfalfa mosaic virus

0

86

Bệnh virus đốm hình nhẫn cà phê

Coffee ringspot virus

0

87

Bệnh virus sọc lá lạc

Peanut stripe virus

0

88

Bệnh virus đốm tròn quả mận

Plum pox virus

0

89

Bệnh viroid củ khoai tây hình thoi

Potato spindle tuber viroid

0

F. TUYẾN TRÙNG

 

90

Tuyên trùng hại hoa cúc

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz)

Steiner & Buhrer

0

91

Tuyến trùng gây héo thông

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner &

Buhrer) Nickle

0

92

Tuyến trùng tiêm đọt sần lúa

Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

0

93

Tuyến trùng gây thối củ

Ditylenchus destructor Thorne

0

94

Tuyến trùng thân

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

0

95

Tuyến trùng bào nang khoai tây

Globodera pallida (Stone) Behrens

0

96

Tuyến trùng bào nang ánh vàng khoai tây

Globodera rostochiensis (Wollenweber)

Behrens

0

97

Tuyến trùng nốt sần rễ chitwoodi

Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Ban non, Santo & Finley

0

98

Tuyến trùng nốt sần rễ ethiopica

Meloidogyne ethiopica Whitehead

0

99

Tuyến trùng nốt sần rễ fallax

Meloidogyne fallax Karssen

0

100

Tuyến trùng nốt sần rễ hapla

Meloidogyne hapla Chitwood

0

101

Tuyến trùng giả nốt sần

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

0

102

Tuyến trùng đục thân, củ

Radopholus similis (Cobb) Thorne

0

103

Tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa

Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey

0

G. CỎ DẠI

 

104

Cây kế đồng

Cirsium arvense (L.) Scop.

0

105

Tơ hồng Nam

Cuscuta australis R. Br.

0

106

Tơ hồng Trung Quốc

Cuscuta chinensis Lam.

0

107

Cỏ chổi Ai Cập

Orobanche aegyptiaca Pers.

0

108

Cỏ chổi hoa rủ

Orobanche cernua Loefl.

0

109

Cỏ chổi hoa sò

Orobanche crenata Forssk.

0

110

Cỏ chổi ramosa

Orobanche ramosa L.

0

111

Cỏ ma kí sinh angustifolia

striga angustifolia (D. Don) C. J. Saldanha

0

112

Cỏ ma ký sinh asiatica

striga asiatica (L.) Kuntze

0

113

Cỏ ma kí sinh densiflora

striga densiflora (Benth.) Benth.

0

114

Cỏ ma kí sinh hermonthica

striga hermonthica (Del.) Benth.

0

 

CHÚ THÍCH: Giới hạn “0”: Không phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật trên mẫu thu thập và lấy từ lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

2.3.2. Không có sinh vật gây hại trong Danh mục đối tượng phải kiểm soát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành theo từng thời kỳ;

CHÚ THÍCH: Đối tượng phải kiểm soát áp dụng theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật kể từ khi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2.3.3. Không có sinh vật gây hại lạ.

2.4. Yêu Cầu về bao bì đóng gói

Bao bì, vật liệu bằng gỗ sử dụng để đóng gói vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu phải được xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-2:2009/BNNPTNT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế.

2.5. Lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu

Việc lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu thực hiện theo QCVN 01-175:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật.

 

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

 

3.1. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu phải thực hiện kiểm dịch thực vật theo quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các văn bản hướng dẫn Luật.

3.2. Yêu cầu về hồ sơ

3.2.1. Có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cấp;

3.2.2. Có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam cấp (đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam).

CHÚ THÍCH: Mẫu Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định tại Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.3. Việc phân tích giám định sinh vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được thực hiện tại các tổ chức đánh giá sự phù hợp về kiểm dịch thực vật đã được đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành và được Cục Bảo vệ thực vật công nhận được thực hiện phân tích giám định đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ hoặc do cơ quan kiểm dịch thực vật thực hiện.

3.4. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu bị nhiễm sinh vật gây hại quy định tại Mục 2.3 của Quy chuẩn này thì sẽ phải xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

3.5. Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

4.1. Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này theo quy định pháp luật; trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Quy chuẩn này khi cần thiết; công nhận, chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp về kiểm dịch thực vật thực hiện phân tích giám định đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

4.2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ quy định tại Quy chuẩn này.

4.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./.

 

Phụ lục 1

(Quy định)

Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN - Tiếng Việt)
(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN - Tiếng Anh)

(TÊN CƠ QUAN KDTV- Tiếng Việt)

(TÊN CƠ QUAN KDTV - Tiếng Anh)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence- Freedom- Happiness

_____________________________

 

 

 

 

 

Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
Unloaded ceasing and treating order of the regulated article

 

Số: …/KDTV ....

No:

 

Kính gửi:  ..........................

To:

 

Căn cứ vào Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình trạng nhiễm sinh vật gây hại của vật thể dưới đây:

According to the Law on Plant Protection and Quarantine of the Socialist Republic of Vietnam and the pest - infested state of the under discribed regulated article:

- Tên vật thể bị nhiễm sinh vật gây hại (hàng hoá, kho hoặc phương tiện chuyên chở) (1)......

Name of regulated article (commodity, store or means of conveyance) (1)

- Số lượng:............................................ Khối lượng:..........................................................

Quantity:................................................ Weight:.................................................................

- Tên và địa chỉ chủ hàng:...................................................................................................

(Người xuất khẩu, thủ kho hoặc chủ phương tiện chuyên chở) (2)

Name and adress of Owners of regulated article:.................................................................

(Exporter, store-keeper or owner of means of conveyance) (2): ............................................

- Tên và địa chỉ người nhận:

Name and address of consignee:

- Phương tiện chuyên chở...................................................... Quốc tịch:............................

Means of conveyance                                                             Nationality

- Bị nhiễm sinh vật gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đối tượng phải kiểm soát hoặc sinh vật gây hại lạ, cụ thể là:

Infested by regulated pests of the Socialist Republic of Vietnam and other dangerous pests, concretely as follow(s)

- Nay quyết định biện pháp xử lý lô vật thể đó như sau:............................................................

Treatment measures must be applied to the regulated article as follow:

Xông hơi khử trùng (Fumigation)

Thuốc khử trùng và nồng độ (Fumigant and concentration):

Địa điểm khử trùng (Place of fumigation):

Thời gian:

Quy định sau khử trùng (Regulations after fumigation):

Duration of exposure    

Tái xuất (Re-export):………………… Thời gian: …………………           

Tiêu hủy (Destroy):…………………….. Thời gian: …………………….

Biện pháp khác (Other): …………….. Thời gian: …………………….

 

Nơi nhận:  …….

To:........... ……..

…………………..

…………………..

(1), (2) Chữ nào không dùng thì xoá đi

 

 

Ngày …/…/….

Date:

Thủ trưởng cơ quan kiểm dịch thực vật
Chief of Plant Quarantine Service
(Ký tên, đóng dấu)

(Name, signature, stamp)

 

 

 

Thư mục tài liệu tham khảo

 

1. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013.

2. Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp.

3. Nghị định 154/2018 ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

4. Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

5. Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

6. Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 nám 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi