Hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân

Chỉ cần điền Tổng thu nhập, bạn sẽ biết ngay mức thuế TNCN phải nộp

Bảng thu nhập tính thuế và thuế suất

BậcThu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất
1Đến 055 %
2Trên 05 đến 1010 %
3Trên 10 đến 1815 %
4Trên 18 đến 3220 %
5Trên 32 đến 5225 %
6Trên 52 đến 8030 %
7Trên 8035 %
Lưu ý

Thu nhập tính thuế không phải tổng thu nhập mà người lao động nhận được.

Bài viết liên quan