Thứ Năm, 29/10/2020 | 04:35 GMT+07:00

Hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân

Chỉ cần điền Tổng thu nhập, bạn sẽ biết ngay mức thuế TNCN phải nộp

(*) Tổng thu nhập: gồm lương tháng
(đã trừ bảo hiểm bắt buộc) và thưởng.
banner x2

CHỦ ĐỀ TIN LIÊN QUAN