Thứ Ba, 19/01/2021 | 13:41 GMT+07:00

Hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân

Chỉ cần điền Tổng thu nhập, bạn sẽ biết ngay mức thuế TNCN phải nộp

Bảng thu nhập tính thuế và thuế suất

BậcThu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất (%)
1Đến 055
2Trên 05 đến 1010
3Trên 10 đến 1815
4Trên 18 đến 3220
5Trên 32 đến 5225
6Trên 52 đến 8030
7Trên 8035
Lưu ý

Thu nhập tính thuế không phải tổng thu nhập mà người lao động nhận được.

Ghi chú:

- (*) Tổng thu nhập: gồm lương tháng (đã trừ bảo hiểm bắt buộc) và thưởng.

- Áp dụng đối với tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Áp dụng đối với người nhận lương net (lương nhận được đã trừ bảo hiểm 10.5%)

Bài viết LIÊN QUAN