Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 537 văn bản: Ngoại giao
01

Quyết định 552/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ công tác làm việc với Nhóm các Đối tác Chương trình kinh doanh quốc tế vận tải thủy Hà Lan - Việt Nam của phía Hà Lan về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải và cảng biển

Ban hành: 28/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
02

Quyết định 158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
03

Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao

Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
04

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
05

Lệnh 15/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
06

Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
07

Thông tư 64/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân

Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2017
08

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế

Ban hành: 23/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2017
09

Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ I-ta-li-a

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
10

Quyết định 30/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài

Ban hành: 28/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
11

Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
12

Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
13

Lệnh 09/2016/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2016
14

Quyết định 13/QĐ-BCĐHNQT của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế về việc phê duyệt Danh sách Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2015
15

Thông tư 01/2015/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc quy định bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG ngày 05/10/2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/07/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài;

Ban hành: 20/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2015
16

Quyết định 1883/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự thảo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về Dự án "Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang"

Ban hành: 20/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2014
17

Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về gia hạn bảo lưu áp dụng cơ chế đối xử đặc biệt đối với mặt hàng gạo trong khuôn khổ Hiệp định Marrakesh WTO

Ban hành: 11/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2014
18

Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba

Ban hành: 06/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2014
19

Quyết định 340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự thảo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về Dự án "Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu"

Ban hành: 07/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2014
20

Quyết định 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn II" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan

Ban hành: 18/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2014
Vui lòng đợi