Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị định 104/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 931/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Xinh-ga-po

Ban hành: 28/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1962/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2017

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Kế hoạch 40/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 37/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 25/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a

Ban hành: 11/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế

Ban hành: 28/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 159/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018-2022

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 158/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 153/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 155/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 160/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2023

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị định 150/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022

Ban hành: 26/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 149/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

Ban hành: 26/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

Ban hành: 08/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Lệnh 15/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 05/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết