Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.480 văn bản: Ngoại giao
01

Công văn 9135/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác, giải quyết các kiến nghị của Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản

02

Quyết định 2735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thừa Thiên Huế

03

Quyết định 2171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Bắc Ninh

04

Thông tư 68/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao

05

Kế hoạch 7562/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hành động thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2026

06

Nghị quyết 180/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán, ký Hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ấn Độ

07

Công văn 7658/BCT-PVTM của Bộ Công Thương về việc lựa chọn hãng luật tư vấn cho Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

08
09

Quyết định 3199/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Môi trường nước Đại Hàn Dân Quốc

10

Công văn 8509/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tổ chức Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2023

11

Quyết định 3021/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ Ngoại giao

12

Nghị quyết 177/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông

13

Thông báo 23/2022/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

14

Công văn 7506/BCT-AP của Bộ Công Thương xin ý kiến về việc đón đoàn Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc thăm Việt Nam và tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc

15

Công văn 7497/BCT-ĐB của Bộ Công Thương về việc chuẩn bị nội dung Chủ tịch nước tham dự Đối thoại giữa các Lãnh đạo APEC và ABAC

16

Công văn 7499/BCT-ĐB của Bộ Công Thương về việc cung cấp nội dung chuẩn bị Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC năm 2023

17

Kế hoạch 196/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023

18

Nghị quyết 171/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Palestine giai đoạn 2023-2028

19

Quyết định 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận khoản viện trợ lô vật tư y tế của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trao tặng

20

Công văn 8170/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký kết Biên Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Trung tâm thương mại quốc tế (ITC)