Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1040/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy ban chuyên môn về quan hệ đối tác công tư thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 35/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 4125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 963/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 969/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 967/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 4002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất Thành phố Hà Nội năm 2018 tại Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 4016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 03/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 958/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 03/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 03/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 2199/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 3968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 932/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 28/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 918/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị quyết 548/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết