Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 423/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 17/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

02

Quyết định 421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

03

Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

04

Quyết định 936/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

05

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

06

Quyết định 370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

07

Quyết định 371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

08

Quyết định 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 02/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

09

Quyết định 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 02/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

10

Quyết định 156/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2019 cho Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

11

Quyết định 565/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

12

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

13

Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

14

Quyết định 673/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

15

Quyết định 245/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế

Ban hành: 25/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

16

Quyết định 49/2019/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân

Ban hành: 22/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

17

Quyết định 302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ban hành: 21/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

18

Quyết định 497/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 21/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

19

Quyết định 478/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định 102/2015/NĐ-CP)

Ban hành: 19/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

20

Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Ban hành: 18/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019