Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019

Ban hành: 11/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

02

Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

03

Quyết định 470/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

04

Quyết định 357/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt đề cương cuốn Cẩm nang truyền thông giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

05

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

06

Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

07

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

08

Kế hoạch 127/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

09

Quyết định 662/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Trị để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

10

Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

11

Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

12

Quyết định 337/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức kiểm tra, đánh giá; Hội thảo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2010 - 2020 và đề xuất khung Chương trình 135 giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

13

Quyết định 320/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch phân chia gói thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu Đề án "Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới"

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

14

Quyết định 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

15

Quyết định 310/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố tiêu chí lựa chọn các dự án vào vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị dành cho cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

16

Quyết định 298/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Dự án 4 "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin", năm 2019 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 22/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

17

Công văn 2135/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/05

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

18

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

19

Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

20

Quyết định 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019