Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 17.333 văn bản: Chính sách
01

Quyết định 1475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát

02

Thông báo 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

03
04

Công văn 844-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20 ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

05

Công văn 846-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư

06

Thông báo 159/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

07

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Thành phố Cần Thơ năm 2024

08

Quyết định 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt đầu năm 2024

09

Nghị quyết 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024

10

Hướng dẫn 2579/HD-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

11

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận "Huyện, thành phố, thị xã sạch về ma túy" trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12

Công văn 843-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về rà soát việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và hình bản đồ Việt Nam

13

Công văn 944/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024

14

Công văn 96/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chỉ thị 03/CT-TTg về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

15

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thăm, tặng quà nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động

16

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

17

Công văn 94/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

18
19

Thông tư 04/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra

20

Quyết định 596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt tiêu chí đô thị loại V