Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019

Ban hành: 03/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học Viện Dân tộc

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 54/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp chế

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tại, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra công tác giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Đắk Lắk, Kon Tum trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị thiếu đói do ảnh hưởng mưa lũ tháng 12 năm 2018 của tỉnh Bình Định

Ban hành: 25/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai dịp Tết Nguyên đán năm 2019

Ban hành: 25/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 129/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

Ban hành: 25/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong trung hạn giai đoạn 2019 - 2020

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 326/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 106/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết