Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.116 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quyết định 798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

02

Quyết định 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2024

03

Quyết định 799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã

04

Quyết định 793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024

05
06

Quyết định 251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hậu Giang

07

Quyết định 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08

Quyết định 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09

Quyết định 57/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10

Quyết định 391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

11

Quyết định 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

12

Quyết định 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

13

Công văn 605/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

14

Quyết định 160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công bố hiện trạng rừng tỉnh Bắc Ninh năm 2023

15

Quyết định 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

16

Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030"

17

Quyết định 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

18

Kế hoạch 116/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến tháng 4/2024

19
20

​Quyết định 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương​