Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Ban hành: 14/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025"

Ban hành: 13/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 509/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phân cấp thẩm quyền sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 502/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tại, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 484/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án" Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 321/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 309/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết