Danh mục

Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 151.269 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 426/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
02

Công văn 1026/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về tần suất và giãn cách chỗ trên phương tiện tại Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
03

Công điện 01/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
04

Quyết định 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
05

Thông báo 87/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09h00 ngày 28/01/2022)

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
06

Quyết định 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
07

Thông báo 76/TB-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức năm 2022

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2022
08

Công văn 508/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2022
09

Công văn 717/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
10

Nghị quyết 10/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
11

Công văn 1016/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Thông báo 22/TB-VPCP ngày 25/01/2022

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2022
12

Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
13

Quyết định 144/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
14

Công văn 510/BYT-MT của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
15

Quyết định 250/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
16

Quyết định 218/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
17

Công văn 972/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất nội dung xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
18

Công văn 475/BYT-VPB4 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
19

Quyết định 18/QĐ-BCĐCTMTQG của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
20

Công văn 445/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
Vui lòng đợi