Tất cả
 • Tất cả
 • 2015 - 2019
 • 2020 - 2024
 • 2025 - 2029
 • 2030 - 2034
 • 2035 - 2039
Tất cả
 • Tất cả
 • Hà Nội
 • TP. HCM
 • Hải Phòng
 • Đà Nẵng
Tất cả
Tất cả
Tất cả
 • Tất cả
 • Đất ở đô thị
 • Đất TM-DV đô thị
 • Đất SX-KD đô thị
 • Đất ở nông thôn
 • Đất TM-DV nông thôn
 • Đất SX-KD nông thôn
 • Đất ở
 • Đất TM-DV
 • Đất SX-KD
Từ
 • Từ
 • Dưới 1 triệu
 • 1 triệu
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
-
Đến
 • Đến
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
 • Trên 50 triệu
Tìm thấy 33746 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (1,0 - 6,0 - 1,0) - 6,0m1.624.000----Đất SX-KD
2Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (1,0 - 6,0 - 1,0) - 6,0m2.082.000----Đất TM-DV
3Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (1,0 - 6,0 - 1,0) - 6,0m-----Đất ở
4Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (4,0 - 7,5 - 4,0) - 7,5m1.763.000----Đất SX-KD
5Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (4,0 - 7,5 - 4,0) - 7,5m2.221.000----Đất TM-DV
6Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (4,0 - 7,5 - 4,0) - 7,5m-----Đất ở
7Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 7,5 - 2,0) - 7,5m1.763.000----Đất SX-KD
8Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 7,5 - 2,0) - 7,5m2.221.000----Đất TM-DV
9Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 7,5 - 2,0) - 7,5m-----Đất ở
10Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 7,5 - 6 - 7,5 - 6,0) - 7,5m x 2 làn2.026.000----Đất SX-KD
11Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 7,5 - 6 - 7,5 - 6,0) - 7,5m x 2 làn2.484.000----Đất TM-DV
12Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 7,5 - 6 - 7,5 - 6,0) - 7,5m x 2 làn-----Đất ở
13Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (2,0 - 10,5 - 2,0) - 10,5m1.893.000----Đất SX-KD
14Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (2,0 - 10,5 - 2,0) - 10,5m2.352.000----Đất TM-DV
15Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (2,0 - 10,5 - 2,0) - 10,5m-----Đất ở
16Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 10,5 - 6,0) - 10,5m2.026.000----Đất SX-KD
17Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 10,5 - 6,0) - 10,5m2.484.000----Đất TM-DV
18Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC (6,0 - 10,5 - 6,0) - 10,5m-----Đất ở
19Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC(7,5 - 15 - 6 - 15 - 7,5) - 15m x 2 làn2.942.000----Đất SX-KD
20Huyện Hòa VangĐất khu công nghệ caoMC(7,5 - 15 - 6 - 15 - 7,5) - 15m x 2 làn3.688.000----Đất TM-DV
Chia sẻ: