Tất cả
 • Tất cả
 • 2015 - 2019
 • 2020 - 2024
 • 2025 - 2029
 • 2030 - 2034
 • 2035 - 2039
Tất cả
 • Tất cả
 • Hà Nội
 • TP. HCM
 • An Giang
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Bắc Kạn
 • Bình Phước
 • Bến Tre
 • Bắc Ninh
 • Bắc Giang
 • Bình Định
 • Bình Thuận
 • Bình Dương
 • Bạc Liêu
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Cao Bằng
 • Đà Nẵng
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Tháp
 • Đồng Nai
 • Gia Lai
 • Hà Nam
 • Hải Dương
 • Hà Tĩnh
 • Hà Giang
 • Hải Phòng
 • Khánh Hòa
 • Kon Tum
 • Lạng Sơn
 • Lai Châu
 • Lào Cai
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Quảng Trị
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Tuyên Quang
Tất cả
Tất cả
Tất cả
 • Tất cả
 • Đất ở đô thị
 • Đất TM-DV đô thị
 • Đất SX-KD đô thị
 • Đất ở nông thôn
 • Đất TM-DV nông thôn
 • Đất SX-KD nông thôn
 • Đất ở
 • Đất TM-DV
 • Đất SX-KD
Từ
 • Từ
 • Dưới 1 triệu
 • 1 triệu
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
-
Đến
 • Đến
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
 • Trên 50 triệu
Tìm thấy 385994 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Loại đất
1 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã An Khang - 72.000 - - - - Đất SX-KD nông thôn
2 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã An Khang - 96.000 - - - - Đất TM-DV nông thôn
3 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã An Khang - 120.000 - - - - Đất ở nông thôn
4 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 1 - Xã An Khang - 96.000 78.000 - - - Đất SX-KD nông thôn
5 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 1 - Xã An Khang - 128.000 104.000 - - - Đất TM-DV nông thôn
6 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 1 - Xã An Khang - 160.000 130.000 - - - Đất ở nông thôn
7 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã Thái Long - 150.000 - - - - Đất SX-KD nông thôn
8 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã Thái Long - 200.000 - - - - Đất TM-DV nông thôn
9 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã Thái Long - 250.000 - - - - Đất ở nông thôn
10 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 1 - Xã Thái Long - 270.000 210.000 - - - Đất SX-KD nông thôn
11 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 1 - Xã Thái Long - 360.000 280.000 - - - Đất TM-DV nông thôn
12 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 1 - Xã Thái Long - 450.000 350.000 - - - Đất ở nông thôn
13 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 3 - Xã Lưỡng Vượng - 78.000 60.000 - - - Đất SX-KD nông thôn
14 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 3 - Xã Lưỡng Vượng - 104.000 80.000 - - - Đất TM-DV nông thôn
15 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 3 - Xã Lưỡng Vượng - 130.000 100.000 - - - Đất ở nông thôn
16 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã Lưỡng Vượng - 150.000 120.000 - - - Đất SX-KD nông thôn
17 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã Lưỡng Vượng - 200.000 160.000 - - - Đất TM-DV nông thôn
18 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 2 - Xã Lưỡng Vượng - 250.000 200.000 - - - Đất ở nông thôn
19 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 1 - Xã Lưỡng Vượng - 270.000 210.000 - - - Đất SX-KD nông thôn
20 Thành phố Tuyên Quang Khu vực 1 - Xã Lưỡng Vượng - 360.000 280.000 - - - Đất TM-DV nông thôn
Chia sẻ: