CÔNG CỤ TÍNH LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG

Công cụ tính lãi suất vay ngân hàng của LuatVietnam giúp bạn dự tính được số tiền lãi phải trả định kỳ, tổng gốc và lãi trong từng thời điểm. Từ đó dễ dàng hoạch định tài chính tốt nhất cho mình.

VNĐ
%/năm
Tháng
Thực hiện
(*) Công cụ tính lãi suất vay có tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ ngân hàng để được tư vấn cụ thể.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng

Cách 1: Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc

Với cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc, tiền lãi của mỗi kỳ trả lãi sẽ bằng nhau trong toàn bộ quá trình vay và được tính theo số tiền gốc ban đầu.

Tiền lãi hàng tháng = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian vay

Ví dụ:

A vay 300 triệu đồng trong 12 tháng với mức lãi suất là 12%/năm.

Số tiền gốc phải trả ngân hàng hàng tháng là: 300 triệu/12 tháng = 25.000.000 đồng

Số lãi phải trả ngân hàng hàng tháng là: (300 triệu x 12%)/12 tháng = 3.000.000 đồng

Số tiền phải trả hàng tháng là 28.000.000 đồng

Cách 2: Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần

Trường hợp tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần thì số dư nợ dựa trên số tiền thực tế còn nợ sau khi đã trừ đi phần nợ gốc người vay đã trả trong những tháng trước đó. Số dư nợ giảm dần thì tiền lãi mà người vay phải trả cũng giảm dần.

Công thức tính lãi suất theo dư nợ giảm dần cụ thể như sau:

- Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay/số tháng vay

- Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng

- Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay

Ví dụ:

B vay 300 triệu đồng thời hạn trong 12 tháng với mức lãi suất 12%/năm

Tiền gốc trả hàng tháng = 300triệu/12 = 25.000.000 đồng

Tiền lãi tháng đầu = (300 triệu x 12%)/12 = 3.000.000 đồng. Tổng số tiền phải trả tháng đầu là 25 triệu + 3 triệu = 28.000.000 đồng.

Tiền lãi tháng thứ 2 = (300 triệu - 25 triệu) x 12%/12 = 2.750.000 đồng. Tổng tiền phải trả tháng thứ 2 là 25 triệu + 2.750.000 = 27.750.000 đồng.

Tiền lãi tháng thứ 3 = (275 triệu - 25 triệu) x 12%/12 = 2.500.000 đồng. Tổng tiền phải trả tháng thứ 3 là 25 triệu + 2,5 triệu = 27.500.000 đồng.

Các tháng tiếp theo tính tương tự như vậy cho đến khi hết nợ.

bài viết liên quan về lãi suất ngân hàng

Lãi suất thả nổi là gì? Mức lãi suất thả nổi của các ngân hàng hiện nay

Lãi suất thả nổi là gì? Mức lãi suất thả nổi của các ngân hàng hiện nay

Lãi suất thả nổi là gì? Mức lãi suất thả nổi của các ngân hàng hiện nay

Lãi suất thả nổi là một khái niệm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tài chính. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về lãi suất thả nổi là gì, cách tính lãi suất thả nổi và mức lãi suất thả nổi của các ngân hàng hiện nay.
Xem thêm