Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.789 văn bản: Bảo hiểm
01

Nghị quyết 81/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Sơn La quản lý

02

Kế hoạch 966/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/2/1995-16/02/2025)

03

Công văn 967/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa Bảo hiểm xã hội

04

Công văn 1843/BYT-BH của Bộ Y tế về việc tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML

05

Công văn 952/BHXH-GĐĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP

06

Kế hoạch 947/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

07

Quyết định 669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

08

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

09

Công văn 885/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện quy trình phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

10

Công văn 873/BHXH-VKH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về định hướng nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

11

Công văn 836/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về triển khai xác thực OTP kiểm soát đăng nhập hệ thống quản lý truy cập tập trung (SSO)

12

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện “Đợt cao điểm" vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

13

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024

14

Quyết định 316/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam

15

Quyết định 310/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2024

16

Kế hoạch 724/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tạp chí bảo hiểm xã hội

17

Công văn 910/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm

18

Quyết định 271/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

19
20