Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 627 văn bản: Xuất nhập cảnh
01

Công văn 1671/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc tạm hoãn xuất cảnh

02

Quyết định 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

03

Công văn 1592/TCT-QLN của Tổng cục Thuế trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân về việc đóng góp ý kiến xây dựng quy định liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Quản lý thuế

04

Công văn 1457/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là Công ty An Cường

05

Nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

06
07

Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa U-gan-đa về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

08
09

Công văn 365/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về Việt Nam gia nhập Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép

10

Quyết định 320/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

11

Quyết định 3388/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

12

Kế hoạch 5080/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

13
14

Kế hoạch 403/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

15

Kế hoạch 403/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

16

Kế hoạch 403/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

17

Nghị quyết 208/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

18

Công văn 6084/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về tạm hoãn xuất cảnh

19

Công văn 6036/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa cung ứng cho các chuyến bay xuất cảnh

20

Nghị quyết 177/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông