Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 501 văn bản: Xuất nhập cảnh
01

Công văn 576/HQTPHCM-TXNK của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

02

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc xuất nhập cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông

03

Công văn 186/LS-QHLS của Cục Lãnh sự về việc quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc

04

Thông tư 68/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

05

Nghị định 116/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2022-2027

06

Công văn 5590/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

07

Công văn 4964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hủy tạm hoãn xuất cảnh

08
09

Công văn 10339/BTC-CST của Bộ Tài chính về phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

10

Công văn 3006/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng bản sao giấy đăng ký phương tiện vận tải để thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh

12

Công văn 2860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

13

Công văn 4534/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn phí thị thực cho các đối tượng tham dự SEA Games 31

14

Công văn 498/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam

15

Công điện 416/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

16

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau

17

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18

Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

19

Thông báo 127/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn trong công tác xuất nhập cảnh hiện nay

20

Công văn 1908/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin"