Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:35/2014/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:31/10/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 35/2014/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
2. Thông tư này thay thế Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Các Chi cục KDTV vùng;
- Các Chi cục BVTV tỉnh;
- Lưu VT, BVTV (300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

DANH MỤC

ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Nhóm I: Những sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

 

A. Côn trùng

 

1

Sâu thép

Agriotes lineatus Linnaeus

 

2

Ruồi đục quả Nam Mỹ

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

 

3

Ruồi dục quả Mê-hi-cô

Anastrepha ludens (Loew)

 

4

Ruồi đục quả Tây Ấn

Anastrepha obliqua (Macquart)

 

5

Ruồi đục quả hồng xiêm

Anastrepha serpentina (Wiedemann)

 

6

Ruồi đục quả ổi

Anastrepha striata Schiner

 

7

Bọ đầu dài hại bông

Anthonomus grandis Boheman

 

8

Ruồi đục quả sọc trắng

Bactrocera albistrigata (de Meijere)

 

9

Ruồi dục quả bầu bí

Bactrocera depressa Shiraki

 

10

Ruồi đục quả Queensland

Bactrocera tryoni (Froggatt)

 

11

Ruồi dục quả Nhật Bản

Bactrocera tsuneonis (Miyake)

 

12

Bọ trĩ hại đậu

Caliothrips fasciatus (Pergande)

 

13

Ngài đục quả đào

Carposina sasakii Matsumura

 

14

Mọt lạc serratus

Caryedon serratus Olivier

 

15

Mọt to vòi

Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

 

16

Ruồi đục quả Địa Trung Hải

Ceratitis capitata (Wiedemann)

 

17

Ruồi đục quả xoài

Ceratitis cosyra Karsch

 

18

Ruồi đục quả Rhodesia

Ceratitis quinaria (Bezzi)

 

19

Ruồi đục quả Natal

Ceratitis rosa Karsch

 

20

Vòi voi đục quả mận

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

21

Ngài hại sồi d

Cydia latiferreana Walsingham

 

22

Ngài đục quả óc chó

Cydia pomonella Linnaeus

 

23

Rệp sáp vảy San Jose’

Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

 

24

Bọ cánh cứng hại rễ bầu bí

Diabrotica speciosa Germar

 

25

Ruồi giấm cánh đốm

Drosophila suzukii Matsumura

 

26

Ngài táo

Epiphyas postvittana Walker

 

27

Ruồi hi củ hành

Eumerus strigatus (Fallén)

 

28

Bọ đầu dài viền trắng

Graphognathus leucoloma (Boheman)

 

29

Ngài đục quả mận

Grapholita funebrana Treitschke

 

30

Ngài hại quả phương Đông

Grapholita molesta Busck

 

31

Ngài hại quả anh đào

Grapholita packardi Zeller

 

32

Ngài hại mận

Grapholita prunivora Walsh

 

33

Bọ hung đen Châu Phi

Heteronychus arator (Fabricius)

 

34

Ngài trắng Mỹ

Hyphantria cunea Drury

 

35

Bọ Colorado hại khoai tây

Leptinotarsa decemlineta Say

 

36

Rệp sáp vy đen Ross

Lindingaspis rossi (Maskell)

 

37

Sâu róm rừng

Malacosoma parallela Staudinger

 

38

Ngài cải bắp

Mamestra brassicae Linnaeus

 

39

Ruồi phorid hại nấm

Megaselia halterata (Wood)

 

40

Bọ hung viền trắng

Melolontha melolontha Linnaeus

 

41

Bọ đầu dài hại mía Tây Ấn

Melamasius hemipterus (Linnaeus)

 

42

Muỗi năn hại nấm

Mycophila speyeri Barnes

 

43

Mọt lạc pallidus

Pachymerus pallidus Olivier

 

44

Vòi voi hại nho

Phlyctinus callosus (Schoenherr)

 

45

Sâu cuốn lá ăn tạp

Platynota stultana Walsingham

 

46

Bọ hung Nhật Bản

Popillia japonica Newman

 

47

Mọt đục hạt lớn

Prostephanus truncatus (Horn)

 

48

Ruồi đục quả táo

Rhagoletis pomonella Walsh

 

49

Vòi voi hại đào

Rhynchites heros Roelofs

 

50

Bọ trĩ cam Nam Phi

Scirtothrips aurantii Faure

 

51

Rệp sáp vảy đỏ Tây Ấn

Selenaspidus articulatus (Morgan)

 

52

Sâu đục thân mía cretica

Sesamia cretica Lederve

 

53

Mọt thóc

Sitophilus granarius (Linnaeus)

 

54

Vòi voi đục hạt xoài

Sternochetus mangiferae (Fabricius)

 

55

Sâu đục thân cà chua

Symmetrischema tangolias Gyen

 

56

Ngài hại quả

Thaumatotibia leucotreta Meyrick

 

57

Mọt cứng đốt

Trogoderma granarium Everts

 

58

Mọt da vệt thận

Trogoderma inclusum LeConle

 

59

Mọt da ăn tạp

Trogoderma variabile Ballion

 

60

Mọt đậu Mê-hi-cô

Zabrotes subfaciatus (Boheman)

 

B. Nhện

 

 

61

Nhện đỏ Chi-lê

Breuipdlpus chilensis Baker

 

62

Nhện xanh hại sn

Mononychellus tanajoa Bondar

 

63

Nhện nhỏ Thái Bình Dương

Tetranychus pacificus McGregor

 

C. Nấm

 

 

64

Bệnh cây hương lúa

Balansia oryzae - sativae Hashioka

 

65

Bệnh thối khô củ khoai tây

Boeremia foveata (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley

 

66

Bệnh nấm cựa gà cao lương

Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano

 

67

Bệnh thối trắng hoa trà

Ciborinia camelliae Kohn

 

68

Bệnh thối loét cây dẻ

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

 

69

Bệnh thối đen quả nho

Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz

 

70

Bệnh cháy lá cao su Nam Mỹ

Microcyclus ulei (Henn.) Arx

 

71

Bệnh đốm lá cà phê Châu Mỹ

Mycena citricolor (Berk. & Curtis) Sacc.

 

72

Bệnh khô cành cam quýt

Phoma tracheiphila (Petri) Kantachveli & Gikachvili

 

73

Bệnh thối rễ bông

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

 

74

Bệnh thối quả bông

Phytophthora boehmeriae Sawada

 

75

Bệnh đốm củ khoai tây

Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Makef) M.B. Ellis

 

76

Bệnh ri sắt bạch đàn

Puccinia psidii G. Winter

 

77

Bệnh ung thư khoai tây

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

 

78

Bệnh than đen lúa mì

Tilletia indica Mitra

 

79

Bệnh chết héo bông

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

 

D. Vi khuẩn

 

80

Bệnh vi khuẩn thối loét quả cà chua

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis

 

81

Bệnh vi khuẩn héo rũ ngô

Pantoea stewartii (Smith) Mergaert

 

82

Bệnh vi khuẩn đốm lá cà phê

Pseudomonas syringae pv. garcae Young et al.

 

83

Bệnh vi khuẩn rụng lá nho

Xylella fastidiosa Wells et al.

 

Đ. Virus, Viroid

84

Bệnh virus khảm lá cỏ linh lăng

Alfalfa mosaic virus

85

Bệnh virus đốm hình nhẫn cà phê

Coffee ringspot virus

86

Bệnh virus đốm tròn quả mận

Plum pox virus

87

Bệnh viroid củ khoai tây hình thoi

Potato spindle tuber viroid

E. Tuyến trùng

88

Tuyên trùng hại hoa cúc

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer

89

Tuyến trùng gây héo thông

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

90

Tuyến trùng tiêm đọt sần lúa

Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

91

Tuyến trùng gây thối củ

Ditylenchus destructor Thorne

92

Tuyến trùng bào nang khoai tây

Globodera pallida (Stone) Behrens

93

Tuyến trùng bào nang ánh vàng khoai tây

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

94

Tuyến trùng nốt sần rễ chitwoodi

Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley

95

Tuyến trùng nốt sần rễ ethiopica

Meloidogyne ethiopica Whitehead

96

Tuyến trùng nốt sần rễ fallax

Meloidogyne fallax Karssen

97

Tuyến trùng nốt sần rễ hapla

Meloidogyne hapla Chitwood

98

Tuyến trùng giả nốt sần

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

99

Tuyến trùng đục thân, củ

Radopholus similis (Cobb) Thorne

100

Tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa

Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey

G. Cdại

101

Cây kế đồng

Cirsium arvense (L.) Scop.

102

Cchổi Ai Cập

Orobanche aegyptiaca Pers.

103

Cchổi hoa sò

Orobanche crenata Forssk.

104

Cchổi hoa rủ

Orobanche cernua Loefl.

105

Cchổi ramosa

Orobanche ramosa L.

106

C ma kí sinh densiflora

Striga densiflora (Benth.) Benth.

107

C ma kí sinh hermonthica

Striga hermonthica (Del.) Benth.

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm II: Những sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, phân bố hẹp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

A. Côn trùng

108

Ngài củ khoai tây

Phthorimaea operculella Zeller

B. Virus

109

Bệnh virus sọc lá lạc

Peanut stripe virus

C. Tuyến trùng

110

Tuyến trùng thân

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

D. Cỏ dại

 

111

Tơ hồng Nam

Cuscuta australis R. Br.

112

Tơ hồng Trung Quốc

Cuscuta chinensis Lam.

113

C ma kí sinh angustifolia

Striga angustifolia (D. Don) C. J. Saldanha

114

C ma ký sinh asiatica

Striga asiatica (L.) Kuntze

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi