Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 21.573 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 3041/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
02

Thông tư 72/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
03

Quyết định 1251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
04

Công văn 3025/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
05

Công văn 3030/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
06

Công văn 3026/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
07

Công văn 3027/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
08

Công văn 3013/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
09

Công văn 3022/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
10

Công văn 4990/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa và xử lý thuế

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
11

Công văn 4956/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
12

Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
13

Công văn 4903/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
14

Công văn 4914/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc về hoàn thuế

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
15

Công văn 4902/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Công văn 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 về Hiệp định CPTPP

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
16

Công văn 2963/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
17

Công văn 4923/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
18

Công văn 2952/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
19

Công văn 68699/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
20

Công văn 68694/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm hải sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
Vui lòng đợi