Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 24.717 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

02
03
04

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam

05

Công văn 14845/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

06

Công văn 14844/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

07

Công văn 918/TCT-VP của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

08

Công văn 14456/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

09

Công văn 1310/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp

10

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11

Công văn 13762/CTHN-HKDCN của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

12

Công văn 1260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

13

Công văn 13510/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc

14

Công văn 863/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

15

Công văn 13181/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội quy định về hóa đơn

16

Công văn 13182/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế cho cá nhân nước ngoài

17

Công văn 12771/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

18

Công văn 12764/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

19

Công văn 786/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

20

Công văn 12765/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản