Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 26.017 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 4347/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý bù trừ khoản nộp thừa

02

Công văn 4343/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên

03

Công văn 70311/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế liên quan đến các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế

04

Công văn 4342/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư thu phí, lệ phí

05

Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định

06

Công văn 4316/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

07

Thông tư 61/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

08

Công văn 7396/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều hành, phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2023

09

Công văn 69624/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc

10

Công văn 69625/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc có mã số thuế đã chuyển trạng thái thành người nộp thuế

11

Công văn 69626/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tiếp khách

12

Công văn 69112/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về xác định giao dịch liên kết

13

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

14

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

15
16

Công văn 68332/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng

17

Công văn 4168/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng

18

Công văn 4172/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

19

Công văn 67051/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh

20

Công văn 67048/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử