Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.912 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 2838/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
02

Công văn 5261/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống thu phí tự động không dừng thuộc Dự án BOO1 (sửa đổi lần 1)

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
03

Quyết định 3279/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
04

Công văn 7297/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ cho các địa phương năm 2022

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
05

Công văn 4974/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vướng mắc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
06

Thông báo 205/TB-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng tại cuộc họp xử lý các vướng mắc trong việc triển khai thu phí điện tử không dừng tại Trạm thu phí T1 QL91

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
07

Công văn 2392/UBND-DA của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
08

Công văn 5028/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
09

Công văn 6770/CTTPHCM-KK của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
10

Công văn 3595/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
11

Công văn 6917/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đóng mã số thuế của Ban Quản lý Dự án 18

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
12

Thông báo 247/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp về công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
13

Công văn 27134/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
14

Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2021-2022

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
15

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
16

Thông tư 59/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
17

Công văn 27052/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
18

Công văn 27051/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu Công nghiệp

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
19

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
20

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
Vui lòng đợi