Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.217 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Nghị định 104/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
02

Công văn 4629/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
03

Công văn 51362/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
04

Công văn 51365/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
05

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
06

Công văn 50506/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
07

Công văn 03/BCĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố trong những tháng cuối năm 2021

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
08

Công văn 50503/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
09

Công văn 50498/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
10

Công điện 09/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
11

Thông tư 106/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
12

Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
13

Công văn 5529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
14

Công văn 49087/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
15

Công văn 49085/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền game và doanh thu chia sẻ

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
16

Công văn 48923/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
17

Thông báo 334/TB-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng tại cuộc họp Kiểm điểm tiến độ rà soát, tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
18

Công văn 48918/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
19

Quyết định 2644/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
20

Công văn 48930/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
Vui lòng đợi