Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 4.220 văn bản (1/211 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 11/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh"

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị định 62/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 526/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 829/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 04/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

Ban hành: 02/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 03/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 27/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm sang số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với các loại khoáng sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 19/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính

Ban hành: 16/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết