Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 21.813 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 3880/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
02

Công điện 07/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
03

Công văn 3867/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
04

Công văn 3870/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách Nhà nước

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
05

Công văn 3848/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
06

Nghị định 109/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
07

Công văn 3847/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
08

Công văn 3832/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa

Ban hành: 14/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
09

Công văn 3768/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 10/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
10

Công văn 5949/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 10/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
11

Công văn 3769/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ

Ban hành: 10/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
12

Công văn 5903/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế

Ban hành: 08/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
13

Công văn 5892/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 08/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
14

Công văn 81419/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
15

Công văn 81423/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
16

Công văn 81429/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
17

Công văn 81422/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
18

Công văn 81426/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
19

Công văn 81430/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
20

Công văn 81432/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
Vui lòng đợi