Điểm tin Văn bản mới nhất - Văn bản pháp luật mới ban hành

Điểm tin Văn bản mới nhất - Điểm lại một số Văn bản pháp luật nổi bật nhất mới ban hành, vừa được sửa đổi bổ sung, Văn bản chính sách mới của các bộ luật

loc ket quaLọc bản tin đến:
Bản tin số Bản tin Diễn giải
36 Điểm tin Văn bản mới số 36.2021

Ngày 11/9/2021, Bộ Y tế đã có Quyết định 4377/QĐ-BYT ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động.

Xem bản tin
35 Điểm tin Văn bản mới số 35.2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1686/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai.

Xem bản tin
34 Điểm tin Văn bản mới số 34.2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có Công văn 2844/LĐTBXH-PC ngày 25/8/2021 hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách.

Xem bản tin
33 Điểm tin Văn bản mới số 33.2021

Để giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông, ngày 11/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn giải quyết vấn đề này.

Xem bản tin
32 Điểm tin Văn bản mới số 32.2021

Ngày 15/8/2021, Sở Y tế TP. HCM có Công văn 5627/SYT-NVY cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 (phiên bản 1.2).

Xem bản tin
31 Điểm tin Văn bản mới số 31.2021 Ngày 10/8/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT kèm Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thay thế những văn bản trước đó với nhiều lưu ý quan trọng. Xem bản tin
30 Điểm tin Văn bản mới số 30.2021

Ngày 27/7/2021, Bộ Công Thương vừa có Công văn số 4482/BCT-TTTN về việc lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Xem bản tin
29 Điểm tin Văn bản mới số 29.2021

Ngày 24/7/2021, Sở Giao thông Vận tải đã có Thông báo 1164/TB-SGTVT về việc công bố Luồng xanh của TP. Hà Nội kết nối với Luồng xanh quốc gia trên địa bàn Thành phố.

Xem bản tin
28 Điểm tin Văn bản mới số 28.2021

Hàng loạt những quy định về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 06 năm 2021 ngày 07/7/2021.

Xem bản tin
27 Điểm tin Văn bản mới số 27.2021

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục để người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 nhận hỗ trợ.

Xem bản tin
26 Điểm tin Văn bản mới số 26.2021

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Xem bản tin
25 Điểm tin Văn bản mới số 25.2021

Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Xem bản tin
24 Điểm tin Văn bản mới số 24.2021

Ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015.

Xem bản tin
23 Điểm tin Văn bản mới số 23.2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 tới đây.

Xem bản tin
22 Điểm tin Văn bản mới số 22.2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 2499/BNV-CCVC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. 

Xem bản tin