Điểm tin Văn bản mới nhất - Văn bản pháp luật mới ban hành

Điểm tin Văn bản mới nhất - Điểm lại một số Văn bản pháp luật nổi bật nhất mới ban hành, vừa được sửa đổi bổ sung, Văn bản chính sách mới của các bộ luật

loc ket quaLọc bản tin đến:
Bản tin số Bản tin Diễn giải
36 Bản tin Văn bản mới số 36.2019

Vừa qua, Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo 1131 bổ sung thêm các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Xem bản tin
35 Điểm tin văn bản mới số 35.2019 Để ngăn chặn việc trục lợi quỹ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan phải thực hiện theo Công văn số 3328/BHXH-GĐB. Xem bản tin
34 Điểm tin văn bản mới số 34.2019 Ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 2239/TB-SNV về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập năm 2019. Xem bản tin
33 Điểm tin văn bản mới số 33.2019 Đây là một trong những yêu cầu của Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ban hành ngày 13/9/2019 về phiên họp thường kỳ tháng 8/2019. Xem bản tin
32 Điểm tin văn bản mới số 32.2019
Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2019/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.
Xem bản tin
31 Điểm tin văn bản mới số 31.2019 Ngày 26/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3873/BGDĐT-GDMN hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non. Xem bản tin
30 Điểm tin văn bản mới số 30.2019 Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước và các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2020. Xem bản tin
29 Điểm tin Văn bản mới số 29.2019
Ngày 12/8/2019 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 12/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
Xem bản tin
28 Điểm tin Văn bản mới số 28.2019
Bộ Y tế vừa đồng thời ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế.
Xem bản tin
27 Điểm tin Văn bản mới số 27.2019 Ngày 24/7/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xem bản tin
26 Điểm tin Văn bản mới số 26.2019
Ngày 22/7/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6477/VPCP-KTTH công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.
Xem bản tin
25 Điểm tin Văn bản mới số 25.2019
Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
Xem bản tin
24 Điểm tin Văn bản mới số 24.2019
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia và Kho bạc Nhà nước.
Xem bản tin
23 Điểm tin Văn bản mới số 23.2019

Ngày 01/7/2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 
Xem bản tin
22 Điểm tin Văn bản mới số 22.2019 Chính phủ yêu cầu xây dựng chế độ tiền lương mới cho công chức là nội dung đáng lưu ý tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025. Xem bản tin