Điểm tin Văn bản mới nhất - Văn bản pháp luật mới ban hành

Điểm tin Văn bản mới nhất - Điểm lại một số Văn bản pháp luật nổi bật nhất mới ban hành, vừa được sửa đổi bổ sung, Văn bản chính sách mới của các bộ luật

loc ket quaLọc bản tin đến:
Bản tin sốBản tinDiễn giải
45Điểm tin Văn bản mới số 45.2022 Xem bản tin
44Điểm tin Văn bản mới số 44.2022 Xem bản tin
43Điểm tin Văn bản mới số 43.2022 Xem bản tin
42Điểm tin Văn bản mới số 42.2022 Xem bản tin
41Điểm tin Văn bản mới số 41.2022

Ngày 24/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1812/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

Xem bản tin
40Điểm tin Văn bản mới số 40.2022

Ngày 24/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1812/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

Xem bản tin
39Điểm tin Văn bản mới số 39.2022

Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Xem bản tin
38Điểm tin Văn bản mới số 38.2022 Xem bản tin
37Điểm tin Văn bản mới số 37.2022 Xem bản tin
36Điểm tin Văn bản mới số 36.2022 Xem bản tin
35Điểm tin Văn bản mới số 35.2022 Xem bản tin
34Điểm tin Văn bản mới số 34.2022 Xem bản tin
33Điểm tin Văn bản mới số 33.2022 Xem bản tin
32Điểm tin Văn bản mới số 32.2022

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Xem bản tin
31Điểm tin Văn bản mới số 31.2022

Ngày 21/7/2022, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo 3920/TB-BHXH về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022 - 2023

Xem bản tin