Điểm tin Văn bản mới nhất - Văn bản pháp luật mới ban hành

Điểm tin Văn bản mới nhất - Điểm lại một số Văn bản pháp luật nổi bật nhất mới ban hành, vừa được sửa đổi bổ sung, Văn bản chính sách mới của các bộ luật

loc ket quaLọc bản tin đến:
Bản tin số Bản tin Diễn giải
8 Điểm tin Văn bản mới số 08.2021

Tại Nghị quyết 21/NQ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định 09 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng Covid-19.

Xem bản tin
7 Điểm tin Văn bản mới số 07.2021

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 15/02/2021 đã được tổng kết tại Thông báo 28/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Xem bản tin
6 Điểm tin Văn bản mới số 06.2021

Ngày 08/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Xem bản tin
5 Điểm tin Văn bản mới số 05.2021

Ngày 29/01/2021, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục ban hành Công văn số 877/BGTVT-VT về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19.

Xem bản tin
3 Điểm tin Văn bản mới số 04.2021

Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

Xem bản tin
3 Điểm tin Văn bản mới số 03.2021

Ngày 13/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 103/SGDĐT-TCCB về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Xem bản tin
2 Điểm tin Văn bản mới số 02.2021

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 208/VPCP-QHQT thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021.

Xem bản tin
1 Điểm tin Văn bản mới số 01.2021

Bộ Y tế mới đây đã ban hành Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Xem bản tin
51 Điểm tin Văn bản mới số 51.2020

Ngày 23/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4055/BHXH-CSYT về việc thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế.

Xem bản tin
50 Điểm tin Văn bản mới số 50.2020

Một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 vừa được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 08/02/2021.

Xem bản tin
0 Điểm tin Văn bản mới số 49.2020

Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Xem bản tin
48 Điểm tin Văn bản mới số 48.2020

Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Xem bản tin
47 Điểm tin Văn bản mới số 47.2020

Ngày 27/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó có thêm nhiều điểm mới về trường hợp sử dụng pháo, hành vi bị nghiêm cấm về pháo nổ.

Xem bản tin
46 Điểm tin Văn bản mới số 46.2020

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 01/01/2021.

Xem bản tin
45 Điểm tin Văn bản mới số 45.2020 Ngày 11/11/2020, Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 169/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020. Xem bản tin