luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Tin mới dịch Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 1361
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 1220
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 66.228.305
  • Tử vong: 1.524.348
  • Bình phục: 45.811.296

tin mới dịch covid-19

Xem tất cả
slide-right
slide-left

tất cả văn bản covid-19

(1045)
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 04/12/2020 04/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
2
Ban hành: 04/12/2020 04/12/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
3
Ban hành: 03/12/2020 03/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
4
Ban hành: 03/12/2020 03/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
5
Ban hành: 03/12/2020 03/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
6
Ban hành: 03/12/2020 03/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
7
Ban hành: 03/12/2020 03/12/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
8
Ban hành: 03/12/2020 03/12/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
9
Ban hành: 03/12/2020 03/12/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
10
Ban hành: 02/12/2020 02/12/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học

thông báo của bộ y tế về covid-19

Xem tất cả
Vui lòng đợi